1 Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, ovako kaže Gospod Gospod za zemlju Izrailjevu: kraj, dođe kraj na četiri strane zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Dođe ti kraj, i pustiću gnjev svoj na te, i sudiću ti po putovima tvojim i obratiću na te sve gadove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I oko moje neće te požaliti, niti ću se smilovati, nego ću putove tvoje obratiti na te, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovako veli Gospod Gospod: zlo, jedno zlo, evo ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kraj dođe, kraj dođe, usta na te, evo dođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Dođe jutro tebi, stanovniče zemaljski, dođe vrijeme, približi se dan, kad će biti polom a ne jeka gorska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sada ću odmah izliti jarost svoju na te, i navršiću gnjev svoj na tebi, i sudiću ti po tvojim putovima, i obratiću na te sve gadove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, daću ti po putovima tvojim, i gadovi će tvoji biti usred tebe, i poznaćete da sam ja Gospod, koji bije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Evo dana, evo dođe, jutro nasta, procvate prut, ponositost napupi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nasilje naraste prut bezakonja, niko neće ostati od njih ni od mnoštva njihova ni od buke njihove, niti će biti naricanja za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Dođe vrijeme, prispje dan; ko kupuje neka se ne raduje, i ko prodaje neka ne žali, jer će doći gnjev na sve ljudstvo njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer ko prodaje, neće opet doći do onoga što proda, ako i ostane živ; jer utvara za sve mnoštvo njihovo neće se vratiti natrag, i niko se neće okrijepiti bezakonjem svojim da sačuva život svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zatrubiše u trube, i spremiše sve; ali nema nikoga da izađe u boj, jer se gnjev moj raspalio na sve ljudstvo njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Napolju mač, a unutra pomor i glad; ko bude u polju, poginuće od mača; a ko bude u gradu, njega će glad i pomor proždrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A koji ih uteku, izbaviće se i biće po gorama kao golubovi iz dolina, svi će uzdisati, svaki za svoje bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sve će ruke klonuti i sva će koljena postati kao voda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I pripasaće oko sebe kostrijet, i drhat će ih popasti, i na svakom će licu biti stid, i sve će im glave biti ćelave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Srebro će svoje pobacati po ulicama, i zlato će njihovo biti kao nečistota; srebro njihovo i zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Gospodnjega; neće nasititi duše svoje niti će napuniti trbuha svojega, jer im je bezakonje njihovo spoticanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer slavni nakit svoj obratiše na oholost, i načiniše od njega likove gadova svojih, gnusobe svoje; zato učinih da im je nečistota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I daću ga u ruke inostrancima da ga razgrabe, i bezbožnicima na zemlji da je plijen, i oskvrniće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I odvratiću lice svoje od njih, i oskvrniće svetinju moju, i ući će u nju lupeži i oskvrniće je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Načini verige, jer je zemlja puna krvnoga suda, i grad je pun nasilja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato ću dovesti najgore između naroda da naslijede kuće njihove, i ukinuću oholost silnijeh, i sveta mjesta njihova oskvrniće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ide pogibao; oni će tražiti mira, ali ga neće biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Nevolja za nevoljom dolaziće, i glas za glasom stizaće; i oni će tražiti utvaru od proroka; zakona će nestati u sveštenika i svjeta u staraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Car će tužiti, i knezovi će se obući u žalost, i ruke narodu zemaljskom drktaće; učiniću im po putovima njihovijem i sudiću im prema sudovima njihovijem; i poznaće da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga