1 I izvede me u spoljašnji trijem prema sjeveru, i dovede me ka klijetima, koje bijahu prema odijeljenoj strani i prema građevini na sjeveru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 S lica bješe u dužinu sto lakata kod sjevernijeh vrata, a u širinu pedeset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Prema unutrašnjem trijemu od dvadeset lakata i prema podu spoljašnjega trijema bijahu klijeti prema klijetima u tri reda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I pred klijetima bijaše hodnik u širinu od deset lakata, unutra, put k njima od jednoga lakta, i vrata bjehu prema sjeveru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A najgornje klijeti bjehu tješnje, jer klijeti donje i srednje u zgradi izlažahu većma nego one.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer bijahu na tri poda, ali nemahu stupova kao u trijemu, i zato se suživaše iznad donjega i srednjega od zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ograda koja bijaše spolja prema klijetima k trijemu spoljašnjem pred klijetima imaše u dužinu pedeset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer dužina klijetima, koje bijahu u trijemu spoljašnjem, bijaše pedeset lakata. I gle, pred crkvom bješe sto lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A pod tijem klijetima bijaše ulaz s istoka, kojim se ulažaše u njih iz spoljašnjega trijema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 U širini ograde toga trijema k istoku pred odijeljenom stranom i pred građevinom bijahu klijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A pred njima bijaše put kao kod sjevernijeh klijeti; jednake dužine i jednake širine bijahu, i izlazi im i vrata bijahu jednaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kaka bijahu vrata u klijeti koje bijahu prema jugu, taka bijahu vrata gdje se počinjaše put pred ogradom pravo k istoku, kad se ide k njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I reče mi: sjeverne klijeti i južne klijeti pred odijeljenom stranom jesu svete klijeti, gdje sveštenici koji pristupaju ka Gospodu jedu presvete stvari, ondje će ostavljati presvete stvari i dar i prinos za grijeh i prinos za krivicu, jer je sveto mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kad sveštenici uđu, neće izlaziti iz svetinje u spoljašnji trijem, nego će ondje ostavljati haljine svoje u kojima služe, jer su svete, i oblačiće druge haljine, pa onda izlaziti k narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I izmjerivši dom unutrašnji odvede me na vrata istočna i izmjeri svuda unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Izmjeri istočnu stranu trskom mjeračkom, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Izmjeri sjevernu stranu, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Izmjeri južnu stranu, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I okrenuvši se na zapadnu stranu, izmjeri, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Izmjeri sa četiri strane, i bješe zid unaokolo pet stotina trsaka dug i pet stotina širok da razdvaja sveto mjesto od svjetskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga