1 Dvadeset pete godine robovanja našega, u početku godine, deseti dan mjeseca, četrnaeste godine otkako se uze grad, isti dan dođe nada me ruka Gospodnja i odvede me onamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Utvarama Božjim odvede me u zemlju Izrailjevu, i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj bijaše s juga kao sagrađen grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I odvede me onamo, i gle, čovjek, koji na oči bješe kao od mjedi, s užem lanenijem u ruci i s trskom mjeračkom, i stajaše na vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I progovori mi taj čovjek: sine čovječji, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim, i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem; kaži domu Izrailjevu sve što vidiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I gle, bješe zid spolja oko doma, a u ruci onom čovjeku trska mjeračka od šest lakata, a lakat bješe s podlanice duži od običnoga; i izmjeri građevinu u širinu, i bješe jedna trska, i u visinu, i bješe jedna trska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pa dođe na vrata koja bijahu prema istoku, i izide uz basamake, i izmjeri jedan prag vratima, i bješe u širinu jedna trska, i drugi prag, i bješe u širinu jedna trska;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I klijeti, i svaka bješe jednu trsku duga i jednu trsku široka; a između klijeti bješe pet lakata; i prag na vratima kod trijema na unutrašnjim vratima, i bješe s jedne trske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I izmjeri trijem na vratima unutrašnjim, i bješe jedna trska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I izmjeri trijem na vratima, i bješe osam lakata; i dovratnike im, i bjehu dva lakta; a trijem na vratima bješe iznutra;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I klijeti kod vrata prema istoku bjehu tri amo i tri tamo, jedne mjere sve tri, i jedne mjere bjehu dovratnici tamo i amo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I izmjeri širinu vratima, i bješe deset lakata, i trinaest lakata bješe u dužinu vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I pred klijetima bješe mjesta jedan lakat, i za jedan lakat bješe mjesta s druge strane, i u svakoj klijeti bješe šest lakata otuda i šest lakata odovuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Poslije izmjeri vrata od krova jedne klijeti do krova druge, i bješe u širinu dvadeset i pet lakata, vrata prema vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I načini dovratnike od šezdeset lakata, i pred dovratnicima trijem na vratima unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I od lica vrata na koja se ulazi do lica trijema na unutrašnjim vratima bijaše pedeset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I bijahu prozori na klijetima i na dovratnicima njihovijem suženi unutra oko vrata, tako i na trijemovima, prozori bijahu iznutra svuda unaokolo, i po dovratnicima palme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom me uvede u spoljašnji trijem, i gle, bijahu klijeti i pod načinjen svuda unaokolo u trijemu, trideset klijeti na podu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bijaše niži pod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom izmjeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjega trijema spolja, i bješe sto lakata k istoku i sjeveru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I vrata koja bjehu k sjeveru na trijemu spoljašnjem izmjeri u dužinu i u širinu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I bijahu tri klijeti tamo i tri amo, i dovratnici im i trijemovi bijahu iste mjere kao u prvijeh vrata; pedeset lakata bijaše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I prozori im i trijemovi i palme bijahu na mjeru kao na vratima koja gledaju na istok, i iđaše se k njima uz sedam basamaka, i trijemovi bijahu pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema vratima sjevernijem i istočnijem, i izmjeri od vrata do vrata, i bješe sto lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Poslije me odvede k jugu, i gle, bjehu vrata prema jugu; i izmjeri im dovratnike i trijemove, i bješe ista mjera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I bijahu prozori na njima i na trijemovima njihovijem unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata bijaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I iđaše se k njima uza sedam basamaka, i trijemovi bijahu pred njima, i palme jedna otuda a jedna odovuda po dovratnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema jugu; i izmjeri od vrata do vrata k jugu, i bješe sto lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada me uvede u unutrašnji trijem južnijem vratima; i izmjeri južna vrata, i bješe ista mjera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I klijeti njihove i dovratnici i trijemovi bijahu iste mjere, i prozori na njima i na trijemovima unaokolo; pedeset lakata bijaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I trijemovi bijahu unaokolo, dvadeset i pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I trijemovi im bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Potom me odvede u unutrašnji trijem k istoku, i izmjeri vrata, i bješe ista mjera;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I klijeti im i dovratnici i trijemovi bjehu iste mjere; i bjehu prozori na njima i na trijemovima njihovijem unaokolo; u dužinu bješe pedeset lakata a u širinu dvadeset i pet lakata;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I trijemovi im bjehu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Potom odvede me na sjeverna vrata i izmjeri ih, i bjehu iste mjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Tako i klijeti im i dovratnici i trijemovi i prozori unaokolo; u dužinu pedeset lakata a u širinu dvadeset i pet lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I dovratnici im bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I klijeti s vratima bijahu kod dovratnika tijeh vrata, ondje se prahu žrtve paljenice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A u trijemu od vrata bijahu dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za grijeh i za krivicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I na strani spolja kako se ulazi na sjeverna vrata bijahu dva stola, i na drugoj strani u trijemu od istijeh vrata bijahu dva stola;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Četiri stola bjehu s jedne strane i četiri s druge strane uz vrata, osam stolova, na kojima se koljaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A četiri stola za žrtvu paljenicu bjehu od tesanoga kamena, u dužinu podrug lakta, i podrug lakta u širinu a u visinu jedan lakat, i na njima se ostavljaše oruđe kojim se koljahu žrtve paljenice i druge žrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I unutra bijahu kuke s podlanice svuda unaokolo, a na stolove se metaše meso od žrtava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I spolja pred vratima unutrašnjim bjehu klijeti za pjevače u unutrašnjem trijemu; jedne bjehu uz vrata sjeverna i gledahu prema jugu a druge bjehu uz istočna vrata i gledahu prema sjeveru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Tada mi reče: ove klijeti što gledaju na jug jesu za sveštenike koji služe oko doma;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A one klijeti što gledaju na sjever jesu za sveštenike koji služe kod oltara; to su sinovi Sadokovi, koji između sinova Levijevih pristupaju ka Gospodu da mu služe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Potom izmjeri trijem, i bješe u dužinu sto lakata i u širinu sto lakata, četvrtast; i oltar bijaše pred domom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Poslije me odvede u trijem od doma, i izmjeri dovratnike trijemu, i bješe pet lakata otud i pet lakata odovud; a vrata bjehu široka tri lakta otud i tri lakta odovud;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Dužina trijemu bješe dvadeset lakata a širina jedanaest lakata, i uz basamake se iđaše k njemu, i stupovi bijahu uz dovratnike, jedan otud i jedan odovud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga