1 I što reče Samuilo, zbi se svemu Izrailju. Jer Izrailj izide na vojsku na Filisteje, i stadoše u oko kod Even-Ezera, a Filisteji stadoše u oko u Afeku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Filisteji se uvrstaše prema Izrailju, i kad se otvori boj, razbiše Filisteji Izrailja, i izgibe ih u boju u polju oko četiri tisuće ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad narod dođe u oko, rekoše starješine Izrailjeve: zašto nas danas razbi Gospod pred Filistejima? da donesemo iz Siloma kovčeg zavjeta Gospodnjega, da bude među nama i izbavi nas iz ruku neprijatelja naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I narod posla u Silom da donesu odande kovčeg zavjeta Gospoda nad vojskama, koji sjedi na heruvimima; a bijahu ondje kod kovčega zavjeta Gospodnjega dva sina Ilijeva, Ofnije i Fines.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad dođe kovčeg zavjeta Gospodnjega u oko, povika sav Izrailj od radosti da zemlja zaječa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Filisteji čuvši veselu viku rekoše: kakva je to vika vesela u okolu Jevrejskom? I razumješe da je došao kovčeg Gospodnji u oko njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uplašiše se Filisteji kad rekoše: Bog je došao u oko. I govorahu: teško nama! jer to nije bivalo prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Teško nama! ko će nas izbaviti iz ruku tijeh silnijeh bogova? to su bogovi što pobiše Misirce u pustinji svakojakim mukama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ohrabrite se, i budite ljudi, o Filisteji! da ne služite Jevrejima kao što su oni vama služili; budite ljudi, i udrite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Filisteji udariše, i Izrailjci se opet razbiše i pobjegoše k šatorima svojim; i boj bješe vrlo velik, jer pade iz Izrailja trideset tisuća pješaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kovčeg Božji bi otet, i dva sina Ilijeva Ofnije i Fines pogiboše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A jedan između sinova Venijaminovih pobježe iz boja, i dođe u Silom isti dan razdrtijeh haljina i glave posute prahom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad dođe, gle, Ilije sjeđaše na stolici ukraj puta pogledajući; jer srce njegovo bijaše u strahu za kovčeg Božji. I došav onaj čovjek u grad kaza glase, i stade vika svega grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Ilije čuvši viku reče: kakva je to vreva? I čovjek brže dotrča da javi Iliju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Iliju bijaše devedeset i osam godina, i oči mu bijahu potamnjele, te ne mogaše vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče čovjek Iliju: ja idem iz boja, utekoh danas iz boja. A on reče: šta bi, sine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A glasnik odgovarajući reče: pobježe Izrailj ispred Filisteja, i izgibe mnogo naroda, i oba sina tvoja pogiboše, Ofnije i Fines, i kovčeg Božji otet je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A kad spomenu kovčeg Božji, pade Ilije sa stolice nauznako kod vrata i slomi vrat i umrije, jer bijaše čovjek star i težak. On bi sudija Izrailju četrdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A snaha njegova, žena Finesova, bijaše trudna i na tom doba, pa čuvši glas da je kovčeg Božji otet i da joj je poginuo svekar i muž, savi se i porodi, jer joj dođoše bolovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad umiraše, rekoše joj koje stajahu kod nje: ne boj se, rodila si sina. Ali ona ne odgovori, niti hajaše za to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nego djetetu nadje ime Ihavod govoreći: otide slava od Izrailja; jer kovčeg Božji bi otet, i svekar joj i muž pogiboše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zato reče: otide slava od Izrailja; jer bi otet kovčeg Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga