1 A Samuilo reče Saulu: Gospod me je poslao da te pomažem za cara nad narodom njegovijem, nad Izrailjem; slušaj dakle riječi Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako veli Gospod nad vojskama: opomenuh se šta je učinio Amalik Izrailju, kako mu se opro na putu kad je išao iz Misira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato idi, i pobij Amalika, i zatri kao prokleto sve što god ima; ne žali ga, nego pobij i ljude i žene i djecu i što je na sisi i volove i ovce i kamile i magarce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada Saul sazva narod, i izbroji ih u Telaimu, i bješe ih dvjesta tisuća pješaka i deset tisuća ljudi od Jude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dođe Saul do grada Amaličkoga, i namjesti zasjedu u potoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče Saul Kenejima: idite, odvojte se, uklonite se od Amalika, da vas ne bih potro s njima; jer ste vi učinili milost svijem sinovima Izrailjevijem kad su išli iz Misira. I otidoše Keneji od Amalika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Saul pobi Amalike od Avile do Sura, koji je prema Misiru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I uhvati Agaga cara Amaličkoga živa, a sav narod njegov pobi oštrijem mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Saul i narod njegov poštedje Agaga i najbolje ovce i najbolje volove i ugojenu stoku i jaganjce i sve što bijaše dobro, i ne htješe pobiti; nego što bijaše zlo i bez cijene, ono samo pobiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato dođe riječ Gospodnja k Samuilu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kajem se što sam Saula postavio carem, jer je otstupio od mene, i nije izvršio mojih riječi. I rasrdi se Samuilo vrlo, i vikaše ka Gospodu svu noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ustavši rano Samuilo pođe pred Saula. I javiše Samuilu govoreći: Saul dođe u Karmil, i eno podiže sebi spomenik, pa se vrati odande i otide dalje i siđe u Galgal.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kad Samuilo dođe k Saulu, reče mu Saul: blagosloven da si Gospodu! izvršio sam riječ Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Samuilo reče: kakva je to bleka ovaca u ušima mojim? i rika volova koju čujem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Saul reče: od Amalika dognaše ih; jer narod poštedje najbolje ovce i najbolje volove da prinese na žrtvu Gospodu Bogu tvojemu; ostalo pak pobismo kao prokleto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Samuilo reče Saulu: stani da ti kažem što mi je rekao Gospod noćas. Reče mu: govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada reče Samuilo: nijesi li bio mali sam u svojim očima, pak si postao glava plemenima Izrailjevijem, i Gospod te pomaza za cara nad Izrailjem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Gospod te posla na ovaj put i reče: idi, pobij grješne Amalike, i vojuj na njih dokle ih ne istrijebite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zašto dakle ne posluša glasa Gospodnjega, nego se naklopi na plijen, i učini zlo pred Gospodom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Saul odgovori Samuilu: ta poslušao sam glas Gospodnji, i išao sam putem kojim me posla Gospod, i doveo sam Agaga cara Amaličkoga, a Amalike sam istrijebio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nego narod uze od plijena ovce i volove, najbolje između prokletijeh stvari, da prinese na žrtvu Gospodu Bogu tvojemu u Galgalu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali Samuilo reče: zar su mile Gospodu žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov? gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnujske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer je neposlušnost kao grijeh od čaranja, i nepokornost kao sujevjerstvo i idolopoklonstvo. Odbacio si riječ Gospodnju, zato je i on tebe odbacio da ne budeš više car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada reče Saul Samuilu: zgriješio sam što sam prestupio zapovijest Gospodnju i tvoje riječi; jer pobojah se naroda i poslušah glas njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Nego sada oprosti mi grijeh moj, i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Samuilo reče Saulu: neću se vratiti s tobom, jer si odbacio riječ Gospodnju, i zato je tebe Gospod odbacio da ne budeš više car nad Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Samuilo se okrete da ide, ali ga Saul uhvati za skut od plašta njegova, te se odadrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada mu reče Samuilo: odadro je Gospod carstvo Izrailjevo od tebe danas, i dao ga bližnjemu tvojemu, koji je bolji od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I doista junak Izrailjev neće slagati, niti će se raskajati; jer nije čovjek da se kaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A on reče: zgriješio sam; ali mi sad učini čast pred starješinama naroda mojega i pred Izrailjem, i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu Bogu tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I vrativši se Samuilo otide za Saulom, i pokloni se Saul Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Potom reče Samuilo: dovedite mi Agaga cara Amaličkoga. I dođe k njemu Agag veseo, jer govoraše Agag: zaista, prošla je gorčina smrtna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ali Samuilo reče: kako je tvoj mač učinio te su žene ostale bez djece, tako će ostati bez djece tvoja majka među ženama. I isiječe Samuilo Agaga pred Gospodom u Galgalu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Potom otide Samuilo u Ramu, a Saul otide kući svojoj u Gavaju Saulovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I Samuilo više ne vidje Saula do svoje smrti, i plakaše Samuilo za Saulom, što se Gospod pokaja što je postavio Saula carem nad Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga