1 I Ana se pomoli i reče: razveseli se srce moje u Gospodu; podiže se rog moj u Gospodu; otvoriše se usta moja na neprijatelje moje, jer sam radosna radi spasenja tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nema svetoga kao što je Gospod; jer nema drugoga osim tebe; i nema stijene kao što je Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših riječi ohole; jer je Gospod Bog koji sve zna, i on udešava namjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Luk junacima slomi se, i iznemogli opasaše se snagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Koji bijahu siti, naimaju se za hljeb; a koji bijahu gladni, nijesu više; i nerotkinja rodi sedmoro, a koja imaše djece, iznemože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Gospod ubija, i oživljuje; spušta u grob, i izvlači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Gospod siromaši, i bogati; ponižuje, i uzvišuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Siromaha podiže iz praha, i iz bunjišta uzvišuje ubogoga da ga posadi s knezovima, i daje im da naslijede prijesto slave; jer su Gospodnji temelji zemaljski, i na njima je osnovao vasiljenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sačuvaće noge milijeh svojih, a bezbožnici će umuknuti u mraku; jer svojom snagom neće čovjek nadjačati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji se suprote Gospodu, satrće se; na njih će zagrmjeti s neba; Gospod će suditi krajevima zemaljskim, i daće snagu caru svojemu, i uzvisiće rog pomazaniku svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom otide Elkana u Ramat kući svojoj, a dijete služaše Gospodu pred Ilijem sveštenikom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A sinovi Ilijevi bijahu nevaljali, i ne znadijahu za Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer u tijeh sveštenika bješe običaj prema narodu: kad ko prinošaše žrtvu, dolažaše momak sveštenikov dok se kuhaše meso s viljuškama trokrakim u ruci,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I zabadaše u sud, ili u kotao, ili u tavu, ili u lonac, i što se god nabode na viljuške uzimaše sveštenik. Tako činjahu svemu Izrailju koji dolažaše u Silom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tako i prije nego bi zapalili salo, došao bi momak sveštenikov, te bi rekao čovjeku koji prinošaše žrtvu: daj meso da ispečem svešteniku, jer ti neću primiti mesa kuhana, nego sirovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako bi mu tada čovjek odgovorio: neka se prvo zapali salo, pa onda uzmi što ti god duša želi; on bi rekao: ne, nego daj sada, ako li ne daš, uzeću silom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I grijeh onijeh mladića bijaše vrlo velik pred Gospodom, jer ljudi ne marahu za prinos Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Samuilo služaše pred Gospodom još dijete u oplećku lanenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A mati mu načini mali plašt i donese mu, i tako činjaše svake godine dolazeći s mužem svojim da prinese žrtvu godišnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Ilije blagoslovi Elkanu i ženu njegovu govoreći: Gospod da ti da poroda od te žene za ovoga kojega je dala Gospodu! I otidoše u svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Gospod pohodi Anu, i ona zatrudnje i rodi tri sina i dvije kćeri. A dijete Samuilo rastijaše pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Ilije bijaše vrlo star, i ču sve što činjahu sinovi njegovi svemu Izrailju, i kako spavahu sa ženama koje dolažahu gomilama na vrata šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I govoraše im: zašto to radite? jer čujem zle riječi o vama od svega naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nemojte, djeco moja; jer nije dobro što čujem; otpađujete narod Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kad čovjek zgriješi čovjeku, sudiće mu sudija; ali kad ko zgriješi Gospodu, ko će moliti za nj? Ali ne poslušaše oca svojega, jer Gospod šćaše da ih ubije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A dijete Samuilo rastijaše i bijaše mio i Gospodu i ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada dođe čovjek Božji k Iliju, i reče mu: ovako veli Gospod: ne javih li se domu oca tvojega, kad bijahu u Misiru u kući Faraonovoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I izabrah ga između svijeh plemena Izrailjevijeh sebi za sveštenika da prinosi žrtve na oltaru mojem i da kadi kadom i nosi oplećak preda mnom, i dadoh domu oca tvojega sve žrtve ognjene sinova Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Zašto gazite žrtvu moju i prinos moj, koje sam zapovjedio da se prinose u šatoru? i paziš sinove svoje većma nego mene, da se gojite prvinama svijeh prinosa Izrailja naroda mojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Zato Gospod Bog Izrailjev kaže: rekao sam doista: dom tvoj i dom oca tvojega služiće preda mnom dovijeka; ali kaže Gospod: neće biti tako, jer one ću poštovati koji mene poštuju, a koji mene preziru, biće prezreni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Gle, idu dani, kad ću odsjeći tebi ruku i ruku domu oca tvojega, da ne bude starca u domu tvojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I vidjećeš nevolju u šatoru mjesto svega dobra što je Gospod činio Izrailju; neće biti starca u domu tvojem dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A koga od tvojih ne istrijebim ispred oltara svojega, onaj će ostati da ti čile oči i da ti se cvijeli duša; i sav podmladak doma tvojega umiraće u najboljim godinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I ovo da ti je znak što će doći na oba sina tvoja, na Ofnija i Finesa: u jedan dan poginuće obojica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A sebi ću podignuti sveštenika vjerna, on će raditi po srcu mojemu i po duši mojoj; i sazidaću mu tvrd dom, i on će hoditi pred pomazanikom mojim vazda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I ko ostane od doma tvojega, doći će da mu se pokloni za srebrn novac i za komad hljeba, i govoriće: primi me u kaku službu svešteničku da imam komad hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga