1 Opet dođoše Zifeji k Saulu u Gavaju govoreći: ne krije li se David na brdu Eheli prema Gesimonu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Saul se podiže i siđe u pustinju Zifsku, i s njim tri tisuće ljudi izabranijeh iz Izrailja, da traži Davida u pustinji Zifskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I stade Saul u oko na brdu Eheli prema Gesimonu kraj puta; a David osta u pustinji, i opazi da Saul ide za njim u pustinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I posla David uhode, i od njih dozna zacijelo da je došao Saul.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada se podiže David i dođe na mjesto gdje Saul bijaše s vojskom. I David vidje mjesto gdje spavaše Saul i Avenir sin Nirov vojvoda njegov; a spavaše Saul među kolima a narod ležaše oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I David progovori i reče Ahimelehu Hetejinu i Avisaju sinu Serujinu bratu Joavovu: ko će sići sa mnom k Saulu u oko? A Avisaj odgovori: ja ću sići s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I tako David i Avisaj dođoše noću k narodu; a gle, Saul ležaše i spavaše između kola, i koplje mu bješe čelo glave pobodeno u zemlju; Avenir pak i narod ležahu oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada reče Avisaj Davidu: danas ti dade Bog neprijatelja tvojega u ruke; zato sada da ga probodem kopljem za zemlju jedanput, neću više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A David reče Avisaju: nemoj ga ubiti; jer ko će podignuti ruku svoju na pomazanika Gospodnjega i biti prav?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Još reče David: tako živ bio Gospod, Gospod će ga ubiti, ili će doći dan njegov da umre, ili će izaći u boj i poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne dao mi Bog da dignem ruku svoju na pomazanika Gospodnjega! Nego uzmi sada koplje što mu je čelo glave i čašu za vodu, pa da idemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I David uze koplje i čašu za vodu, što bješe čelo glave Saulu, i otidoše; i niko ih ne vidje ni osjeti, niti se koji probudi, nego svi spavahu; jer bješe napao na njih tvrd san od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I David prešav na drugu stranu stade navrh brda izdaleka; i bješe između njih mnogo mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I stade David vikati narod i Avenira sina Nirova govoreći: što se ne odzivaš, Avenire? A Avenir se odazva i reče: koji si ti što vičeš cara?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A David reče Aveniru: nijesi li ti junak? i ko je kao ti u Izrailju? Zašto nijesi čuvao cara gospodara svojega? Jer je išao jedan iz naroda da ubije gospodara tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nijesi dobro radio. Tako da je živ Gospod, zaslužili ste smrt što nijeste čuvali gospodara svojega, pomazanika Gospodnjega. Eto, gledaj, gdje je koplje carevo i čaša za vodu što mu bješe čelo glave?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada Saul pozna glas Davidov, i reče: je li to tvoj glas, sine Davide? A David reče: moj je glas, care gospodaru!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Još reče: zašto gospodar moj goni slugu svojega? jer šta sam učinio? i kako je zlo u ruci mojoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato sada care gospodaru moj, poslušaj riječi sluge svojega. Ako te Gospod draži na mene, neka mu je ugodan prinos tvoj; ako li sinovi čovječiji, prokleti su pred Gospodom, jer me izagnaše danas da se ne držim našljedstva Gospodnjega, i rekoše: idi, služi tuđim bogovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali sada da ne padne krv moja na zemlju daleko od očiju Gospodnjih; jer car Izrailjev izide da traži buhu jednu, kao kad ko goni jarebicu po planini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada reče Saul: zgriješio sam; vrati se, sine Davide, neću ti otsele činiti zla, kad ti danas draga bi duša moja; evo, ludo sam radio i pogriješio sam veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A David odgovori i reče: evo koplja careva; neka dođe koji od momaka i neka ga uzme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Gospod će platiti svakome po pravdi njegovoj i po vjeri njegovoj. Jer te bješe predao Gospod danas u ruke moje, ali ne htjeh dignuti ruke svoje na pomazanika Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I zato, evo, kako je danas meni draga bila duša tvoja, tako neka bude draga moja duša pred Gospodom, i neka me izbavi iz svake nevolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Saul reče Davidu: da si blagosloven, sine moj Davide! izvršićeš i nadvladaćeš. Tada David otide svojim putem, a Saul se vrati u svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga