1 A kad Samuilo ostarje, postavi sinove svoje za sudije Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A ime sinu njegovu prvencu bješe Joilo, a drugomu Avija, i suđahu u Virsaveji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali sinovi njegovi ne hođahu putovima njegovijem, nego udariše za dobitkom, i primahu poklone i izvrtahu pravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada se skupiše sve starješine Izrailjeve i dođoše k Samuilu u Ramu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I rekoše mu: eto, ti si ostario, a sinovi tvoji ne hode tvojim putovima: zato postavi nam cara da nam sudi, kao što je u svijeh naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali Samuilu ne bi po volji što rekoše: daj nam cara da nam sudi. I Samuilo se pomoli Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Gospod reče Samuilu: poslušaj glas narodni u svemu što ti govore; jer ne odbaciše tebe, nego mene odbaciše da ne carujem nad njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kako činiše od onoga dana kad ih izvedoh iz Misira do danas, i ostaviše me i služiše drugim bogovima, po svijem tijem djelima čine i tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato sada poslušaj glas njihov; ali im dobro zasvjedoči i kaži način kojim će car carovati nad njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I kaza Samuilo sve riječi Gospodnje narodu koji iskaše od njega cara;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče: ovo će biti način kojim će car carovati nad vama: sinove vaše uzimaće i metati ih na kola svoja i među konjike svoje, i oni će trčati pred kolima njegovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I postaviće ih da su mu tisućnici i pedesetnici, i da mu oru njive i žnju ljetinu, i da mu grade ratne sprave i što treba za kola njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Uzimaće i kćeri vaše da mu grade mirisne masti i da mu budu kuharice i hljebarice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I njive vaše i vinograde vaše i maslinike vaše najbolje uzimaće i razdavati slugama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Uzimaće desetak od usjeva vaših i od vinograda vaših, i davaće dvoranima svojim i slugama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sluge vaše i sluškinje vaše i mladiće vaše najljepše i magarce vaše uzimaće, i obrtati na svoje poslove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Stada će vaša desetkovati i vi ćete mu biti robovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pa ćete onda vikati radi cara svojega, kojega izabraste sebi; ali vas Gospod neće onda uslišiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ali narod ne htje poslušati riječi Samuilovijeh, i rekoše: ne, nego car neka bude nad nama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da budemo i mi kao svi narodi; i neka nam sudi car naš i ide pred nama i vodi naše ratove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Samuilo čuvši sve riječi narodne, kaza ih Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Gospod reče Samuilu: poslušaj glas njihov, i postavi im cara. I Samuilo reče Izrailjcima: idite svaki u svoj grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga