1 A dijete Samuilo služaše Gospodu pred Ilijem; i riječ Gospodnja bješe rijetka u ono vrijeme, i ne javljahu se utvare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jednom u to vrijeme Ilije ležaše na svom mjestu; a oči mu počinjahu tamnjeti te ne mogaše vidjeti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Samuilo ležaše u domu Gospodnjem gdje bijaše kovčeg Božji, i žišci Gospodnji još ne bjehu pogašeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I viknu Gospod Samuila, a on reče: evo me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pritrča k Iliju, i reče mu: evo me, što si me zvao? A on reče: nijesam te zvao, idi lezi. I on otide i leže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Gospod opet viknu Samuila, i Samuilo usta, i otide k Iliju, i reče: evo me, što si me zvao? A on reče: nijesam te zvao, sine; idi lezi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Samuilo još ne poznavaše Gospoda, i još mu ne bješe javljena riječ Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada opet viknu Gospod Samuila treći put, i on usta i otide k Iliju, i reče: evo me, što si me zvao? Tada razumje Ilije da Gospod zove dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče Ilije Samuilu: idi lezi; a ako te zovne, a ti reci: govori Gospode, čuje sluga tvoj. I Samuilo otide, i leže na svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Gospod dođe i stade; i zovnu kao prije: Samuilo! Samuilo! A Samuilo reče: govori, čuje sluga tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče Gospod Samuilu: evo učiniću nešto u Izrailju da će zujati oba uha svakome ko čuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 U taj dan ću učiniti Iliju sve što sam govorio za kuću njegovu, od početka do kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer sam mu javio da ću suditi domu njegovu dovijeka za nevaljalstvo, za koje je znao da njim navlače na se prokletstvo sinovi njegovi, pa im nije zabranio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zato se zakleh domu Ilijevu da se neće očistiti nevaljalstvo doma Ilijeva nikakvom žrtvom ni prinosom dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Samuilo spava do jutra, pa otvori vrata doma Gospodnjega. Ali se bojaše Samuilo kazati Iliju za utvaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Ilije zovnu Samuila i reče: Samuilo, sine! A on reče: evo me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A on reče: kakve su riječi što ti je kazao? nemoj zatajiti od mene; tako ti učinio Bog i tako ti dodao, ako zatajiš od mene što god što ti je kazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Samuilo mu kaza sve, i ništa ne zataji od njega. A on reče: Gospod je, neka čini što mu je volja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Samuilo rastijaše, i Gospod bijaše s njim, i ne pusti da padne na zemlju nijedna riječ njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sav Izrailj od Dana do Virsaveje pozna da je Samuilo vjeran prorok Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Gospod se stade opet javljati u Silomu, jer se Gospod javljaše Samuilu u Silomu riječju Gospodnjom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga