1 A ovo su zapovijesti i uredbe i zakoni, koje Gospod Bog vaš zapovjedi da vas učim da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da bi se bojao Gospoda Boga svojega držeći sve uredbe njegove i zapovijesti njegove, koje ti ja zapovijedam, ti i sin tvoj i unuk tvoj svega vijeka svojega, da bi ti se produljili dani tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Čuj dakle, Izrailju, i gledaj da tako činiš, da bi ti dobro bilo i da biste se umnožili veoma u zemlji u kojoj teče mlijeko i med, kao što ti je rekao Gospod Bog otaca tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I neka ove riječi koje ti ja zapovijedam danas budu u srcu tvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I veži ih sebi na ruku za znak, i neka ti budu kao počeonik među očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će ti je dati, u gradove velike i dobre, kojih nijesi zidao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kuće pune svakoga dobra, kojih nijesi punio, i na studence iskopane, kojih nijesi kopao, u vinograde i u maslinike, kojih nijesi sadio, i staneš jesti i nasitiš se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Gospoda Boga svojega boj se, i njemu služi, i njegovim se imenom kuni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda, koji su oko vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer je Bog revnitelj, Gospod Bog tvoj, usred tebe, pa da se ne bi razgnjevio Gospod Bog tvoj na te i istrijebio te sa zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nemojte kušati Gospoda Boga svojega kao što ga kušaste u Masi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Držite dobro zapovijesti Gospoda Boga svojega i svjedočanstva njegova i uredbe njegove, koje ti je zapovjedio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I čini što je pravo i dobro pred Gospodom, da bi ti bilo dobro i da bi ušao u dobru zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, i da bi je naslijedio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Da bi otjerao sve neprijatelje tvoje ispred tebe, kao što ti je rekao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pa kad te zapita poslije sin tvoj govoreći: kakva su to svjedočanstva i uredbe i zakoni, što vam je zapovjedio Gospod Bog naš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Onda kaži sinu svojemu: bijasmo robovi Faraonovi u Misiru, i izvede nas Gospod iz Misira rukom krjepkom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I učini Gospod znake i čudesa velika i zla u Misiru na Faraonu i na svemu domu njegovu pred nama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A nas izvede odande da nas uvede u zemlju za koju se zakleo ocima našim da će nam je dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I zapovjedi nam Gospod da vršimo sve ove uredbe bojeći se Gospoda Boga svojega, da bi nam bilo dobro svagda i da bi nas sačuvao u životu, kao što se vidi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I biće nam pravda, ako uzdržimo i ustvorimo sve zapovijesti ove pred Gospodom Bogom svojim, kako nam je zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga