1 Svake sedme godine opraštaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A opraštanje da biva ovako: kome je ko dužan što, neka oprosti što bi mogao tražiti od bližnjega svojega; neka ne traži od bližnjega svojega i od brata svojega, jer je opraštanje Gospodnje oglašeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od tuđina traži, ali što bi imao u brata svojega, ono neka mu oprosti ruka tvoja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da ne bi bilo siromaha među vama, jer će te obilno blagosloviti Gospod u zemlji koju ti Gospod Bog tvoj da u našljedstvo da je tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Samo ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega gledajući da činiš sve ove zapovijesti, koje ti ja zapovijedam danas,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Blagosloviće te Gospod Bog tvoj, kao što ti je kazao, te ćeš davati u zajam mnogim narodima, a ni od koga nećeš uzimati u zajam, i vladaćeš mnogim narodima, a oni tobom neće vladati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako bude u tebe koji siromah između braće tvoje u kom mjestu tvom, u zemlji tvojoj, koju ti daje Gospod Bog tvoj, nemoj da ti se stvrdne srce tvoje i da stisneš ruku svoju bratu svojemu siromahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego otvori ruku svoju i pozajmi mu rado koliko mu god treba u potrebi njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Čuvaj se da ne bude kakvo nevaljalstvo u srcu tvom, pa da rečeš: blizu je sedma godina, godina oprosna; i da oko tvoje ne bude zlo prema bratu tvojemu siromahu, pa da mu ne daš, a on zato da vapije ka Gospodu na te, i bude ti grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Podaj mu, i neka ne žali srce tvoje kad mu daš; jer će za tu stvar blagosloviti tebe Gospod Bog tvoj u svakom poslu tvom i u svemu za što se prihvatiš rukom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer neće biti bez siromaha u zemlji; zato ti zapovijedam i kažem: otvoraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako ti se proda brat tvoj Jevrejin ili Jevrejka, neka ti služi šest godina, a sedme godine otpusti ga od sebe slobodna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad ga otpustiš od sebe slobodna, nemoj ga otpustiti prazna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Daruj ga čim između stoke svoje i s gumna svojega i iz kace svoje; podaj mu čim te je blagoslovio Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj i da te je izbavio Gospod Bog tvoj; zato ti ja zapovijedam ovo danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako li ti reče: neću da idem od tebe, zato što te ljubi i dom tvoj, jer mu je dobro kod tebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada uzmi šilo i probuši mu uho na vratima, i biće ti sluga dovijeka; i sluškinji svojoj učini tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nemoj da ti bude teško kad ga otpuštaš od sebe slobodna, jer je dvojinom onoliko koliko najamnik zaslužio u tebe za šest godina, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svemu što radiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sve prvence u stoci svojoj krupnoj i sitnoj što bude muško, posveti Gospodu Bogu svojemu; ne radi na prvencu od krave svoje, i ne strizi prvenca od ovaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pred Gospodom Bogom svojim jedi ih ti i porodica tvoja svake godine na mjestu koje izbere Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako li na njemu bude mana, ako bude hromo ili slijepo, ili koja god zla mana bude na njemu, ne kolji ga Gospodu Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 U svom mjestu pojedi ga; i čist i nečist neka jede kao srnu i jelena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Samo krvi od njega ne jedi; prolij je na zemlju kao vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga