1 A ovo je blagoslov kojim blagoslovi Mojsije čovjek Božji sinove Izrailjeve pred smrt svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče: Gospod izide sa Sinaja, i pokaza im se sa Sira; zasja s gore Faranske, i dođe s mnoštvom tisuća svetaca, a u desnici mu zakon ognjeni za njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Doista ljubi narode; svi su sveti njegovi u ruci tvojoj; i oni se slegoše k nogama tvojim da prime riječi tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Mojsije nam dade zakon, našljedstvo zboru Jakovljevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer bijaše car u Izrailju, kad se sabirahu knezovi narodni, plemena Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da živi Ruvim i ne umre, a ljudi njegovijeh da bude malo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A za Judu reče: usliši Gospode glas Judin, i dovedi ga opet k narodu njegovu; ruke njegove neka vojuju za nj, a ti mu pomaži protiv neprijatelja njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I za Levija reče: tvoj Tumim i tvoj Urim neka budu u čovjeka tvojega svetoga, kojega si okušao u Masi i s kojim si se prepirao na vodi Merivi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji reče ocu svojemu i materi svojoj: ne gledam na vas; koji ne poznaje braće svoje i za sinove svoje ne zna; jer drže riječi tvoje, i zavjet tvoj čuvaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Oni uče uredbama tvojim Jakova i zakonu tvojemu Izrailja, i meću kad pod nozdrve tvoje i žrtvu što se sažiže na oltar tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Blagoslovi, Gospode, vojsku njegovu, i neka ti milo bude djelo ruku njegovijeh; polomi bedre onima koji ustaju na nj i koji mrze na nj, da ne ustanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Za Venijamina reče: mili Gospodu nastavaće bez straha s njim; zaklanjaće ga svaki dan, i među plećima njegovijem nastavaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I za Josifa reče: blagoslovena je zemlja njegova od Gospoda blagom s neba, rosom, i iz dubine ozdo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I blagom koje dolazi od sunca, i blagom koje dolazi od mjeseca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I blagom starijeh brda i blagom vječnijeh humova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I blagom na zemlji i obiljem njezinijem, i milošću onoga koji stoji u kupini. Neka to dođe na glavu Josifu i na tjeme odvojenome između braće svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Krasota je njegova kao u prvenca teleta, i rogovi njegovi kao rogovi u jednoroga; njima će bosti narode sve do kraja zemlje; to je mnoštvo tisuća Jefremovijeh i tisuće Manasijine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A za Zavulona reče: veseli se Zavulone izlaskom svojim, i Isahare šatorima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Narode će sazvati na goru, ondje će prinijeti žrtve pravedne; jer će obilje morsko sisati i sakriveno blago u pijesku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A za Gada reče: blagosloven je koji širi Gada; on nastava kao lav, i kida ruku i glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Izabra sebi prvo, jer ondje dobi dio od onoga koji dade zakon; zato će ići s knezovima narodnijem, i izvršivati pravdu Gospodnju i sudove njegove s Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A za Dana reče: Dan je lavić, koji će iskakati iz Vasana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I za Neftalima reče: Neftalime, siti milosti i puni blagoslova Gospodnjega, zapad i jug uzmi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I za Asira reče: Asir će biti blagosloven mimo druge sinove, biće mio braći svojoj, zamakaće u ulje nogu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Gvožđe i mjed biće pod obućom tvojom; i dokle traju dani tvoji trajaće snaga tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Izrailju! niko nije kao Bog, koji ide po nebu tebi u pomoć, i u veličanstvu svojem na oblacima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zaklon je Bog vječni i pod mišicom vječnom; on će odagnati ispred tebe neprijatelje tvoje, i reći će: zatri!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Da bi nastavao Izrailj sam bezbrižno, izvor Jakovljev, u zemlji obilnoj žitom i vinom; i nebo će njegovo kropiti rosom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Blago tebi, Izrailju! ko je kao ti, narod kojega je sačuvao Gospod, štit pomoći tvoje, i mač slave tvoje? Neprijatelji će se tvoji poniziti, a ti ćeš gaziti visine njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga