1 Drži mjesec Aviv, te slavi pashu Gospodu Bogu svojemu, jer mjeseca Aviva izveo te je Gospod Bog tvoj iz Misira noću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I zakolji pashu Gospodu Bogu svojemu, od krupne i sitne stoke, na mjestu koje izbere Gospod da ondje nastani ime svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne jedi s njom hljeba kiseloga; sedam dana jedi s njom prijesan hljeb, hljeb nevoljnički, jer si hiteći izašao iz zemlje Misirske, pa da se opominješ dana kad si izašao iz Misira, dok si god živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I da se ne vidi u tebe kvasac za sedam dana nigdje među granicama tvojim, i da ne ostane preko noć ništa do jutra od mesa koje zakolješ prvi dan uveče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne možeš klati pashe na svakom mjestu svom koje ti da Gospod Bog tvoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nego na mjestu koje izbere Gospod Bog tvoj da ondje nastani ime svoje, ondje kolji pashu uveče o sunčanom zahodu u isto vrijeme kad si pošao iz Misira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A peci je i jedi na mjestu koje izbere Gospod Bog tvoj; i sjutradan vrativši se idi u svoje šatore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Šest dana jedi prijesne hljebove, a sedmi dan da je praznik Gospodnji, tada ne radi ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sedam nedjelja nabroj; kad stane srp raditi po ljetini, onda počni brojiti sedam nedjelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada praznuj praznik nedjelja Gospodu Bogu svojemu; što možeš prinesi dragovoljno kako te bude blagoslovio Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I veseli se pred Gospodom Bogom svojim ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit koji bude u mjestu tvojem, i došljak i sirota i udovica, što budu kod tebe, na mjestu koje izbere Gospod Bog tvoj da ondje nastani ime svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I opominji se da si bio rob u Misiru, te čuvaj i tvori uredbe ove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Praznik sjenica praznuj sedam dana, kad zbereš s gumna svojega i iz kace svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I veseli se na praznik svoj ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit i došljak i sirota i udovica, što budu u mjestu tvojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sedam dana praznuj praznik Gospodu Bogu svojemu na mjestu koje izbere Gospod, kad te blagoslovi Gospod Bog tvoj u svakoj ljetini tvojoj i u svakom poslu ruku tvojih; i budi veseo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tri puta u godini neka dođe svako muško pred Gospoda Boga tvojega na mjesto koje izbere: na praznik prijesnijeh hljebova, na praznik nedjelja i na praznik sjenica, ali niko da ne dođe prazan pred Gospoda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nego svaki s darom od onoga što ima, prema blagoslovu Gospoda Boga tvojega kojim te je darivao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sudije i upravitelje postavi sebi po svijem mjestima koja ti da Gospod Bog tvoj po plemenima tvojim, i neka sude narodu pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ne izvrći pravde i ne gledaj ko je ko; ne primaj poklona; jer poklon zašljepljuje oči mudrima i izvrće riječi pravednima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sasvijem idi za pravdom, da bi bio živ i naslijedio zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga