1 Potom se vratismo, i idosmo u pustinju k Crvenome Moru, kao što mi zapovjedi Gospod, i obilazismo goru Sir dugo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče mi Gospod:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Dosta ste obilazili tu goru, obrnite se na sjever.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I zapovjedi narodu i reci: sada ćete prijeći preko međe braće svoje, sinova Isavovih, koji žive u Siru; i oni će vas se bojati, ali se i vi dobro čuvajte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nemojte zametati boja s njima, jer vam neću dati zemlje njihove ni stope, jer sam dao Isavu goru Sir u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jela kupujte od njih za novce, i jedite; i vodu kupujte od njih za novce, i pijte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer te je Gospod Bog tvoj blagoslovio u svakom poslu ruku tvojih; i zna put tvoj po ovoj velikoj pustinji, i ovo četrdeset godina bijaše s tobom Gospod Bog tvoj, i ništa ti nije nedostajalo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I prođosmo braću svoju, sinove Isavove, koji žive u Siru, poljem od Elata i od Gesion-Gavera; i odande savivši udarismo preko pustinje Moavske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Gospod mi reče: nemoj pakostiti Moavcima ni zametati boja s njima, jer ti neću dati zemlje njihove u našljedstvo; jer dadoh sinovima Lotovijem u našljedstvo Ar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 (Pređe življahu ondje Emeji, narod velik i jak i visok kao Enakimi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 O njima se mislilo da su divovi kao i Enakimi; ali ih Moavci zvahu Emeji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Horeji življahu pređe u Siru, ali ih sinovi Isavovi istjeraše i istrijebiše ispred sebe i naseliše se na njihovo mjesto, kao što učini Izrailj u zemlji svojega našljedstva, koje mu dade Gospod.)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A sada ustanite i prijeđite preko potoka Zareda. I prijeđosmo preko potoka Zareda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A vremena za koje idosmo od Kadis-Varnije pa dokle prijeđosmo preko potoka Zareda, bješe trideset i osam godina, dokle ne izumrije u okolu sav onaj naraštaj, ljudi za vojsku, kao što im se bješe zakleo Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer i ruka Gospodnja bijaše protivu njih potirući ih iz okola dokle ne pomriješe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I kad svi ti ljudi za vojsku pomriješe u narodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Reče mi Gospod govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ti ćeš danas prijeći preko međe Moavske kod Ara;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I doći ćeš blizu sinova Amonovijeh; nemoj im pakostiti ni zametati boja sa njima, jer ti neću dati zemlje Amonske u našljedstvo, jer je dadoh sinovima Lotovim u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 (I za nju se mislilo da je zemlja divovska; u njoj pređe življahu divovi, koje Amonci zvahu Zamzumi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Bijahu narod velik i jak i visok kao Enakimi; ali ih istrijebi Gospod ispred njih, te oni preuzeše zemlju njihovu i naseliše se na njihovo mjesto;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kao što učini sinovima Isavovijem, koji življahu u Siru, jer istrijebi Horeje ispred njih, i preuzeše zemlju njihovu i ostaše na njihovu mjestu do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Aveje, koji življahu u Asirotu pa do Gaze, istrijebiše Kaftoreji, koji izađoše od Kaftora, i naseliše se na njihovo mjesto.)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ustanite, idite i prijeđite preko potoka Arnona; gle, dao sam ti u ruke Siona Amorejina cara Esevonskoga i zemlju njegovu; počni uzimati našljedstvo, i zavojšti na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Danas počinjem zadavati strah i trepet od tebe narodima pod cijelijem nebom; koji god čuju za te, drktaće i prepadaće se od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I poslah poslanike iz pustinje Kedamota k Sionu caru Esevonskom s mirnijem riječima govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Da prijeđem preko tvoje zemlje; upravo ću putem ići, neću svrtati ni nadesno ni nalijevo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Hranu da mi daješ za novce da jedem, i vodu za novce da mi daješ da pijem, samo da prođem pješice,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kao što mi učiniše sinovi Isavovi koji žive u Siru, i Moavci, koji žive u Aru, dokle ne prijeđem preko Jordana u zemlju koju nam daje Gospod Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ali ne htje Sion car Esevonski pustiti da prođemo kroz njegovu zemlju, jer Gospod Bog tvoj učini te otvrdnu duh njegov i srce njegovo posta uporno, da bi ga predao u tvoje ruke, kao što se vidi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I reče mi Gospod: gledaj, počeh predavati tebi Siona i zemlju njegovu; počni uzimati zemlju njegovu da je naslijediš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I izide pred nas Sion i sav narod njegov na boj u Jasu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I dade nam ga Gospod Bog naš, i ubismo ga sa sinovima njegovijem i svijem narodom njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I uzesmo tada sve gradove njegove, i pobismo ljude po svijem tijem gradovima, i žene i djecu, ne ostavismo živa nijednoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Samo stoku zaplijenismo za se i plijen što bješe po gradovima koje uzesmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Od Aroira koji je na potoku Arnonu, i od grada koji je u dolini, pa do Galada ne bješe grada koji bi nam odolio: sve to dade nam Gospod Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Samo k zemlji sinova Amonovih nisi pristupio niti ka kojemu kraju na potoku Javoku, ni ka gradovima u gori niti kojemu mjestu što je zabranio Gospod Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga