1 Sveštenici Leviti i sve pleme Levijevo da nemaju dijela ni našljedstva s ostalijem sinovima Izrailjevijem; neka jedu ognjene žrtve Gospodnje i njegovo našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Našljedstva dakle da nemaju među braćom svojom: Gospod je našljedstvo njihovo, kao što im je kazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali ovo da pripada sveštenicima od naroda, od onijeh koji prinesu žrtvu, bilo vola ili jagnje: da se daje svešteniku pleće i obje vilice i želudac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Prvine od žita svojega, od vina svojega i od ulja svojega, i prvine od vune s ovaca svojih podaj mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer njega izabra Gospod Bog tvoj između svijeh plemena tvojih da stoji i služi u ime Gospodnje on i sinovi njegovi dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I kad dođe koji Levit iz kojega god mjesta tvojega iz svega Izrailja, gdje nastava, kad dođe po želji duše svoje u mjesto koje izbere Gospod,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neka služi u ime Gospoda Boga svojega kao i druga braća njegova Leviti, koji ondje stoje pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neka jedu jednak dio, osim onoga što bi koji prodao u porodici otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna djela onijeh naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvijezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlijem duhovima, ni opsjenar, ni koji pita mrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za take gadove tjera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Drži se sasvijem Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ti narodi koje ćeš naslijediti, slušaju gatare i vračare; a tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Po svemu kako si iskao od Gospoda Boga svojega na Horivu na dan sabora svojega govoreći: da više ne čujem glasa Gospoda Boga svojega i da više ne gledam ognja toga velikoga, da ne poginem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato mi reče Gospod: dobro rekoše što rekoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću riječi svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovjedim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ko god ne bi poslušao riječi mojih, koje će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali prorok koji bi se usudio govoriti što u moje ime što mu ja ne zapovijedim da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, taki prorok da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako li rečeš u srcu svojem: kako ćemo poznati riječ koje nije Gospod rekao?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Što bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je riječ koje nije rekao Gospod; nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj ga se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga