1 U to vrijeme reče mi Gospod: isteši dvije ploče od kamena kao što bjehu prve, i izidi k meni na goru, i načini kovčeg od drveta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I napisaću na tijem pločama riječi koje su bile na prvijem pločama što si razbio, pa ćeš ih metnuti u kovčeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako načinih kovčeg od drveta sitima, i istesah dvije ploče od kamena, kao što bjehu prve, i izidoh na goru s dvjema pločama u ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I napisa na tijem pločama što bješe prvo napisao, deset riječi, koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega; i dade mi ih Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I vrativ se siđoh s gore, i metnuh ploče u kovčeg koji načinih, i ostaše ondje, kao što mi zapovjedi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sinovi Izrailjevi pođoše od Virota sinova Jakanovijeh u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bi pogreben; a Eleazar sin njegov posta sveštenik na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Odande otidoše u Gadgad, a od Gadgada u Jotvatu, zemlju gdje ima mnogo potoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 U to vrijeme odvoji Gospod pleme Levijevo da nose kovčeg zavjeta Gospodnjega, da stoje pred Gospodom i služe mu i da blagosiljaju u ime njegovo do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato nema pleme Levijevo dijela ni našljedstva s braćom svojom; Gospod je našljedstvo njegovo, kao što mu Gospod Bog tvoj kaza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ja stajah na gori kao prije, četrdeset dana i četrdeset noći; i usliši me Gospod i tada, i ne htje te Gospod zatrti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nego mi reče Gospod: ustani i idi pred narodom ovijem da uđu u zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovijem da ću im je dati, i da je naslijede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sada dakle, Izrailju, šta ište od tebe Gospod Bog tvoj, osim da se bojiš Gospoda Boga svojega, da hodiš po svijem putovima njegovijem i da ga ljubiš i služiš Gospodu Bogu svojemu iz svega srca svojega i iz sve duše svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Držeći zapovijesti Gospodnje i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi ti bilo dobro?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gle, Gospoda je Boga tvojega nebo, i nebo nad nebesima, zemlja, i sve što je na njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali samo tvoji oci omilješe Gospodu, i izabra sjeme njihovo nakon njih, vas između svijeh naroda, kao što se vidi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato obrežite srce svoje, i nemojte više biti tvrdovrati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je Gospod Bog vaš Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, koji ne gleda ko je ko niti prima poklona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Daje pravicu siroti i udovici; i ljubi došljaka dajući mu hljeb i odijelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ljubite dakle došljaka, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Boj se Gospoda Boga svojega, njemu služi i njega se drži, i njegovijem se imenom kuni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 On je hvala tvoja i on je Bog tvoj, koji tebe radi učini velike i strašne stvari, koje vidješe oči tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Sedamdeset duša bješe otaca tvojih kad siđoše u Misir; a sada učini ti Gospod Bog tvoj te vas ima mnogo kao zvijezda nebeskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga