1 U sabor Gospodnji da ne ulazi ni utučen ni uškopljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U sabor Gospodnji da ne ulazi kopile, ni deseto koljeno njegovo da ne ulazi u sabor Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ni Amonac ni Moavac da ne ulazi u sabor Gospodnji, ni deseto koljeno njihovo, da ne ulazi u sabor Gospodnji dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zato što ne izidoše pred vas s hljebom i vodom na putu kad ste išli iz Misira, i što najmiše za novce na vas Valama sina Veorova iz Fetore u Mesopotamiji da te prokune,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Premda ne htje Gospod Bog tvoj poslušati Valama, nego ti Gospod Bog tvoj obrati prokletstvo u blagoslov, jer te milova Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne traži mira njihova ni dobra njihova nigda za svoga vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nemoj se gaditi na Idumejca, jer ti je brat; nemoj se gaditi na Misirca, jer si bio došljak u zemlji njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sinovi koji se rode od njih u trećem koljenu neka dolaze u sabor Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kad otideš na vojsku na neprijatelje svoje, tada se čuvaj od svake zle stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako se među vama ko oskvrni od čega što mu se noću dogodi, neka izide iza okola i ne ulazi u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A pred veče neka se opere vodom, pa kad sunce zađe neka uđe u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I imaj mjesto iza okola gdje ćeš izlaziti napolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I imaj lopaticu u opravi svojoj, pa kad izideš napolje, zakopaj njom, a kad pođeš natrag, zagrni nečist svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer Gospod Bog tvoj ide usred okola tvojega da te izbavi i da ti preda neprijatelje tvoje; zato neka je oko tvoj svet, da ne vidi u tebe nikakve nečistote, da se ne bi odvratio od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nemoj izdati sluge gospodaru njegovu, koji uteče k tebi od gospodara svojega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nego neka ostane kod tebe, usred tebe, u mjestu koje izbere u kojem gradu tvom, gdje mu bude drago; nemoj ga cvijeliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da ne bude kurve između kćeri Izrailjevijeh, ni adžuvana između sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ne nosi u dom Gospoda Boga svojega ni po kakom zavjetu plate kurvine ni cijene od psa, jer je oboje gad pred Gospodom Bogom tvojim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ne daji na dobit bratu svojemu ni novaca ni hrane niti išta što se daje na dobit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Strancu podaj na dobit, ali bratu svojemu nemoj davati na dobit, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svemu zašto se prihvatiš rukom svojom u zemlji u koju ideš da je naslijediš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kad učiniš zavjet Gospodu Bogu svojemu, ne oklijevaj ispuniti ga, jer će ga tražiti od tebe Gospod Bog tvoj, i biće na tebi grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako li se ne zavjetuješ, neće biti na tebi grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Što ti izide iz usta, ono drži i učini, kao što zavjetuješ Gospodu Bogu svojemu dragovoljno, što izrečeš ustima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kad uđeš u vinograd bližnjega svojega, možeš jesti grožđa po volji dok se nasitiš; ali ga ne meći u sud svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kad uđeš u usjev bližnjega svojega, možeš trgati klasje rukom svojom; ali da ne zažnješ srpom u usjev bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga