1 Ovo su uredbe i zakoni koje ćete držati i tvoriti u zemlji koju ti je Gospod Bog otaca tvojih dao da je naslijediš, dokle ste god živi na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Raskopajte sasvijem sva mjesta u kojima su služili bogovima svojim narodi koje ćete naslijediti, po visokim brdima i po humovima i pod svakijem zelenijem drvetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Oborite oltare njihove i razbijte likove njihove, i lugove njihove popalite ognjem, i rezane bogove njihove izlomite, i istrijebite ime njihovo iz onoga mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne činite tako Gospodu Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nego ga tražite u mjestu koje izbere Gospod Bog vaš između svijeh plemena vaših sebi za stan da ondje namjesti ime svoje, i onamo idite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Onamo nosite žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje i desetke svoje i prinose ruku svojih i zavjete svoje i dragovoljne prinose svoje i prvine od stoke svoje krupne i sitne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I jedite ondje pred Gospodom Bogom svojim, i veselite se vi i porodice vaše svačim, za što se prihvatite rukom svojom, čim te blagoslovi Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne činite kako mi sada ovdje činimo, što je kome drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer još nijeste došli do odmora i našljedstva, koje ti daje Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nego kad prijeđete preko Jordana, i stanete živjeti u zemlji koju vam daje Gospod Bog vaš da je naslijedite, i smiri vas od svijeh neprijatelja vaših unaokolo, te stanete živjeti bez straha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Onda u mjesto koje izbere Gospod Bog vaš da u njemu nastani ime svoje, donosite sve što vam ja zapovijedam, žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje, desetke svoje i prinose ruku svojih i sve što bude najbolje u onome što zavjetujete Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I veselite se pred Gospodom Bogom svojim vi i sinovi vaši i kćeri vaše i sluge vaše i sluškinje vaše, i Levit koji je u mjestu vašem, jer on nema dijela ni našljedstva s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Čuvaj se da ne prinosiš žrtava svojih paljenica na kom god mjestu, koje ugledaš;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego na onom mjestu koje izbere Gospod Bog u jednom od tvojih plemena, ondje prinosi žrtve svoje paljenice, i ondje čini sve što ti zapovijedam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali ćeš moći klati i jesti meso kako ti duša zaželi u svakom mjestu svojem po blagoslovu Gospoda Boga svojega, koji ti da; čist i nečist može jesti kao srnu i jelena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Samo krvi ne jedite; prolijte je na zemlju kao vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nećeš moći jesti u mjestu svojem desetka od žita svojega ni od vina svojega ni od ulja svojega, ni prvina od stoke svoje krupne i sitne, ni onoga što zavjetuješ; ni prinosa dragovoljnijeh, ni prinosa ruku svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nego to jedi pred Gospodom Bogom svojim na mjestu koje izbere Gospod Bog tvoj, ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit koji je u mjestu tvom; i veseli se pred Gospodom Bogom svojim svačim za što se prihvatiš rukom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Čuvaj se da ne ostaviš Levita dok si god živ na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kad raširi Gospod Bog tvoj međe tvoje, kao što ti je kazao, ako rečeš: da jedem mesa, kad duša tvoja želi da jede mesa, jedi mesa po svoj želji duše svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako bi bilo daleko od tebe mjesto koje Gospod Bog tvoj izbere da ondje namjesti ime svoje, zakolji od stoke svoje krupne ili sitne, koju ti da Gospod, kao što sam ti zapovjedio, i jedi u svom mjestu po svoj želji duše svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kako se jede srna i jelen, onako jedi; i čist i nečist neka jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Samo pazi da ne jedeš krvi; jer je krv duša, pa ne jedi duše s mesom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ne jedi je; nego prolij na zemlju kao vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ne jedi je, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, kad činiš što je ugodno Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali stvari svoje svete, koje imaš, i što zavjetuješ, uzmi i dođi na mjesto koje izbere Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv, na oltaru Gospoda Boga svojega; krv pak od drugih žrtava tvojih neka se prolije na oltar Gospoda Boga tvojega, a meso jedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Čuvaj i slušaj sve ove riječi koje ti ja zapovijedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe dovijeka kad činiš što je dobro i pravo pred Gospodom Bogom tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kad istrijebi Gospod Bog tvoj ispred tebe narode ka kojima ideš da naslijediš zemlju njihovu, i naslijedivši je kad se nastaniš u zemlji njihovoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Čuvaj se da se ne uhvatiš u zamku pošavši za njima pošto se potru ispred tebe, i da ne potražiš bogova njihovijeh, i rečeš: kako su ovi narodi služili svojim bogovima, tako ću i ja činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ne čini tako Gospodu Bogu svojemu; jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred Gospodom i na što on mrzi; jer su i sinove svoje i kćeri svoje sažizali bogovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Što vam god ja zapovijedam sve držite i tvorite, niti što dodajte k tome ni oduzmite od toga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga