1 Kad Gospod Bog tvoj potre narode kojih zemlju daje tebi Gospod Bog tvoj, i kad ih naslijediš i nastaniš se po gradovima njihovijem i po kućama njihovijem,
Kopirano
+
2 Odvoj tri grada usred zemlje svoje, koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš,
Kopirano
+
3 Načini put, i razdijeli na troje krajeve zemlje svoje, koju ti da Gospod Bog tvoj u našljedstvo, pa neka bježi onamo svaki krvnik.
Kopirano
+
4 A ovako neka bude s krvnikom koji uteče onamo, da bi ostao živ: ko ubije bližnjega svojega nehotice, ne mrzivši prije na nj,
Kopirano
+
5 Kao kad bi ko otišao s bližnjim svojim u šumu da siječe drva, pa bi zamahnuo sjekirom u ruci svojoj da posiječe drvo, a ona bi spala s držalice i pogodila bi bližnjega njegova tako da umre, on neka uteče u koji od tijeh gradova da ostane živ,
Kopirano
+
6 Da ne bi osvetnik potjerao krvnika dok mu je srce raspaljeno, i da ga ne bi stigao na daleku putu i ubio ga, premda nije zaslužio smrti, jer nije prije mrzio na nj.
Kopirano
+
7 Zato ti zapovijedam i velim: tri grada odvoj.
Kopirano
+
8 A kad raširi Gospod Bog tvoj međe tvoje, kao što se zakleo ocima tvojim, i da ti svu zemlju koju je rekao dati ocima tvojim,
Kopirano
+
9 Ako uzdržiš i ustvoriš sve ove zapovijesti, koje ti ja danas zapovijedam, da ljubiš Gospoda Boga svojega i hodiš putovima njegovijem svagda, onda dodaj još tri grada osim ona tri,
Kopirano
+
10 Da se ne proljeva krv prava u zemlji tvojoj, koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo, i da ne bude na tebi krv.
Kopirano
+
11 Ali ako ko mrzi na bližnjega svojega i vreba ga, i skoči na nj, i udari ga tako da umre, a on uteče u koji od tijeh gradova,
Kopirano
+
12 Onda starješine mjesta njegova neka pošlju i uzmu ga odande, i predadu ga u ruke osvetniku da se pogubi.
Kopirano
+
13 Neka ga ne žali oko tvoje, nego skini krv pravu s Izrailja, da bi ti dobro bilo.
Kopirano
+
14 Ne pomiči međe bližnjega svojega koju postave stari u našljedstvu tvojem koje dobiješ u zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje da je naslijediš.
Kopirano
+
15 Neka ne ustaje jedan svjedok na čovjeka ni za kako zlo i ni za kakav grijeh između svijeh grijeha koji se čine, nego na riječima dva ili tri svjedoka da ostaje stvar.
Kopirano
+
16 Ako bi ustao lažan svjedok na koga da svjedoči na njega da se odmeće Boga,
Kopirano
+
17 Onda neka stanu ta dva čovjeka, koji imaju tu raspru, pred Gospoda, pred sveštenike i pred sudije koje budu u to vrijeme;
Kopirano
+
18 I neka dobro ispitaju sudije; ako svjedok onaj bude lažan svjedok i lažno svjedoči na brata svojega,
Kopirano
+
19 Učinite mu onako kako je on mislio učiniti bratu svojemu; i izvadi zlo iz sebe,
Kopirano
+
20 Da se ostali čuvši to boje, i unapredak više ne čine tako zlo usred tebe.
Kopirano
+
21 Neka ne žali oko tvoje: život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga