1 Kad otideš na vojsku na neprijatelja svojega i vidiš konje i kola i narod veći od sebe, nemoj se uplašiti od njih, jer je s tobom Gospod Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I kad pođete da se pobijete, neka pristupi sveštenik i progovori narodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I neka im reče: slušaj Izrailju! vi polazite danas u boj na neprijatelje svoje, neka ne trne srce vaše, ne bojte se i ne plašite se, niti se prepadajte od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer Gospod Bog vaš ide s vama i biće se za vas s neprijateljima vašim da vas sačuva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom i vojvode neka progovore narodu, i reku: ko je sagradio novu kuću a nije počeo sjedjeti u njoj? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi počeo sjedjeti u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ko je posadio vinograd a još ga nije brao? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi ga brao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ko je isprosio djevojku a još je nije odveo? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, i drugi je odveo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Još i ovo neka kažu vojvode narodu i reku: ko je strašiv i trne mu srce? neka ide, nek se vrati kući svojoj, da ne bi trnulo srce braći njegovoj kao njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I kad vojvode izgovore narodu, onda neka namjeste glavare od četa pred narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kad dođeš pod koji grad da ga biješ, prvo ga ponudi mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata, sav narod koji se nađe u njemu neka ti plaća danak i bude ti pokoran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako li ne učini mira s tobom nego se stane biti s tobom, tada ga bij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad ga Gospod Bog tvoj preda u ruke tvoje, pobij sve muškinje u njemu mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A žene i djecu i stoku i što god bude u gradu, sav plijen u njemu, otmi, i jedi plijen od neprijatelja svojih, koji ti da Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tako čini sa svijem gradovima, koji su daleko od tebe i nijesu od gradova ovijeh naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A u gradovima ovijeh naroda, koje ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo, ne ostavi u životu nijedne duše žive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nego ih zatri sasvijem, Heteje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Da vas ne nauče činiti gadna djela koja činiše bogovima svojim, i da ne zgriješite Gospodu Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kad opkoliš kakav grad i budeš dugo pod njim bijući ga da bi ga uzeo, ne kvari drveta njegovijeh sjekirom; jer možeš s njih jesti, zato ih ne sijeci; jer drvo poljsko je li čovjek da uđe u grad ispred tebe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nego drveta koja znaš da im se rod ne jede, njih obaljuj i sijeci i gradi zaklon od grada koji se bije s tobom, dokle ne padne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga