1 Čuj, Izrailju! ti danas prelaziš preko Jordana da uđeš i naslijediš narode veće i jače od sebe, gradove velike i ograđene do neba;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Velik i visok narod, sinove Enakove, koje znaš i za koje si slušao: ko ce odoljeti sinovima Enakovijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Znaj dakle danas da je Gospod Bog tvoj, koji ide pred tobom, oganj koji spaljuje; on će ih istrijebiti i on će ih oboriti pred tobom, i izagnaćeš ih i istrijebiti brzo, kao što ti je kazao Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kad ih Gospod Bog tvoj otjera ispred tebe, nemoj da rečeš u srcu svom: za pravdu moju uvede me Gospod u ovu zemlju da je naslijedim; jer Gospod tjera one narode ispred tebe za nevaljalstvo njihovo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne ideš za pravdu svoju ni za čistotu srca svojega da naslijediš tu zemlju; nego za nevaljalstvo tijeh naroda Gospod Bog tvoj tjera ih ispred tebe, i da održi riječ za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Znaj dakle da ti Gospod Bog tvoj ne daje te dobre zemlje za pravdu tvoju da je naslijediš, jer si tvrdovrat narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pamti i ne zaboravi kako si gnjevio Gospoda Boga svojega u pustinji; od onoga dana kad izidoste iz zemlje Misirske pa dokle dođoste na ovo mjesto, nepokorni bijaste Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kod Horiva razgnjeviste Gospoda, i od gnjeva šćaše vas Gospod da istrijebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kad izidoh na goru da primim ploče kamene, ploče zavjeta, koji s vama učini Gospod, tada stajah na gori četrdeset dana i četrdeset noći hljeba ne jedući ni vode pijući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dade mi Gospod dvije ploče kamene, ispisane prstom Gospodnjim, na kojima bijahu riječi sve koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Poslije četrdeset dana i četrdeset noći dade mi Gospod dvije ploče kamene, ploče zavjetne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče mi Gospod: ustani, siđi brže odavde; jer se pokvari narod tvoj koji si izveo iz Misira, siđoše brzo s puta koji im zapovjedih, i načiniše sebi liven lik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Još mi reče Gospod govoreći: pogledah ovaj narod, i eto je narod tvrda vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pusti me da ih istrijebim i ime njihovo zatrem pod nebom; a od tebe ću učiniti narod jači i veći nego što je ovaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ja se vratih i siđoh s gore, a gora ognjem goraše, i dvije ploče zavjetne bijahu mi u ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I pogledah, a to zgriješiste Gospodu Bogu svojemu salivši sebi tele, i brzo siđoste s puta koji vam bješe zapovjedio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada uzeh one dvije ploče i bacih ih iz ruku svojih, i razbih ih pred vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom padoh i ležah pred Gospodom kao prije, četrdeset dana i četrdeset noći, hljeba ne jedući ni vode pijući, radi svijeh grijeha vaših, kojima se ogriješiste učinivši što je zlo pred Gospodom i razgnjevivši ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer se bojah gnjeva i jarosti, kojom se bješe Gospod razljutio na vas da vas istrijebi; i usliši me Gospod i tada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Bješe se Gospod i na Arona razgnjevio veoma da ga šćaše ubiti; ali se molih tada i za Arona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I uzeh grijeh vaš koji učiniste, tele, i sažegoh ga ognjem, i razbih ga i satrh ga u prah, i prosuh prah njegov u potok, koji teče s one gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I u Taveri i u Masi i u Kivrot-Atavi gnjeviste Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I kad vas posla Gospod iz Kadis-Varnije govoreći: idite i uzmite tu zemlju koju sam vam dao, opet se suprotiste riječi Gospoda Boga svojega, i ne vjerovaste mu i ne poslušaste glasa njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nepokorni bijaste Gospodu otkad vas poznah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zato padoh i ležah pred Gospodom četrdeset dana i četrdeset noći, jer bješe rekao Gospod da će vas potrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I molih se Gospodu i rekoh: Gospode, Gospode! nemoj potrti naroda svojega i našljedstva svojega, koje si izbavio veličanstvom svojim, koje si izveo iz Misira krjepkom rukom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Opomeni se sluga svojih Avrama, Isaka i Jakova, ne gledaj na tvrđu naroda ovoga, na nevaljalstvo njegovo i na grijehe njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Da ne reku koji žive u zemlji odakle si nas izveo: nije ih mogao Gospod uvesti u zemlju koju im obeća, ili mrzio je na njih, zato ih izvede da ih pobije u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer su tvoj narod i tvoje našljedstvo, koje si izveo silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga