1 Kad vidiš vola ili ovcu brata svojega gdje luta, nemoj proći mimo njih, nego ih odvedi bratu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ako li ti brat tvoj nije blizu ili ga ne znaš, odvedi ih svojoj kući neka budu kod tebe dokle ih ne potraži brat tvoj, i tada mu ih vrati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako učini i s magarcem njegovijem i s haljinom njegovom; i tako učini sa svakom stvarju brata svojega izgubljenom, kad je izgubi a ti je nađeš, nemoj proći mimo nju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kad vidiš magarca ili vola brata svojega gdje je pao na putu, nemoj ih proći, nego ih podigni s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Žena da ne nosi muškoga odijela niti čovjek da se oblači u ženske haljine, jer je gad pred Gospodom Bogom tvojim ko god tako čini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kad naiđeš putem na gnijezdo ptičije, na drvetu ili na zemlji, sa ptićima ili sa jajcima, a majka leži na ptićima ili na jajcima, nemoj uzeti majke s ptićima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego pusti majku a ptiće uzmi, da bi ti dobro bilo i da bi ti se produljili dani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kad gradiš novu kuću, načini ogradu oko strehe svoje, da ne bi navukao krvi na dom svoj, kad bi ko pao s njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne sij u vinogradu svojem drugoga sjemena da ne bi oskvrnio i rod od sjemena koje posiješ i rod vinogradski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne ori na volu i na magarcu zajedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne oblači haljine tkane od vune i od lana zajedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Načini sebi rese na četiri kraja od haljine koju oblačiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko se oženi, pa mu žena omrzne pošto legne s njom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pa da priliku da se govori o njoj i prospe rđav glas o njoj govoreći: oženih se ovom, ali legavši s njom ne nađoh u nje djevojaštva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada otac djevojčin i mati neka uzmu i donesu znake djevojaštva njezina pred starješine grada svojega na vrata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I neka reče otac djevojčin starješinama: ovu kćer svoju dadoh ovomu čovjeku za ženu, a on mrzi na nju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I dade priliku da se govori o njoj rekav: ne nađoh u tvoje kćeri djevojaštva; a evo znaka djevojaštva kćeri moje. I neka razastru haljinu pred starješinama gradskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada starješine grada onoga neka uzmu muža njezina i nakaraju ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I neka ga oglobe sto sikala srebra, koje neka dadu ocu djevojčinu zato što je iznio rđav glas na djevojku Izrailjku, i neka mu bude žena; da je ne može pustiti dok je živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali ako bude ono istina, da se nije našlo djevojaštvo u djevojke,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada neka izvedu djevojku na vrata oca njezina, i neka je zaspu kamenjem ljudi onoga mjesta da pogine, zato što učini sramotu u Izrailju kurvavši se u domu oca svojega. Tako izvadi zlo iz sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako se ko uhvati gdje leži sa ženom udatom, neka se pogube oboje, čovjek koji je ležao sa ženom i žena. Tako izvadi zlo iz Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kad djevojka bude isprošena za koga, pa je nađe kogod u mjestu i obleži je,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Izvedite ih oboje na vrata onoga mjesta, i zaspite ih kamenjem da poginu, djevojku što nije vikala u mjestu, a čovjeka što je osramotio ženu bližnjega svojega. Tako izvadi zlo iz sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ako li u polju nađe čovjek djevojku isprošenu, i silom je obleži, tada da se pogubi samo čovjek koji je obleža;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A djevojci ne čini ništa, nije učinila grijeha koji zaslužuje smrt, jer kao kad ko skoči na bližnjega svojega i ubije ga, takva je i ta stvar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer nađe je u polju, i djevojka isprošena vika, ali ne bi nikoga da je odbrani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ako ko nađe djevojku koja nije isprošena i uhvati je i legne s njom, i zateku se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tada čovjek onaj koji je legao s njom da da ocu djevojčinu pedeset sikala srebra, i neka mu ona bude žena zato što je osramoti; da je ne može pustiti dok je živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Niko da se ne ženi ženom oca svojega, ni da otkrije skuta oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga