1 Kad je raspra među ljudima, pa dođu na sud da im sude, tada pravoga neka opravdaju a krivoga neka osude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ako krivi zaslužuje boj, tada sudija neka zapovjedi da ga povale i biju pred njim, na broj prema krivici njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Do četrdeset udaraca neka zapovjedi da mu udare, ne više, da se ne bi poništio brat tvoj u tvojim očima, kad bi mu se udarilo više udaraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nemoj zavezati usta volu kad vrše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kad braća žive zajedno pa umre jedan od njih bez djece, onda žena umrloga da se ne uda iz kuće za drugoga; brat njegov neka otide k njoj i uzme je za ženu i učini joj dužnost djeversku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I prvi sin kojega ona rodi neka se nazove imenom brata njegova umrloga, da ne pogine ime njegovo u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako li onaj čovjek ne bi htio uzeti snahe svoje, onda snaha njegova neka dođe na vrata pred starješine, i reče: neće djever moj da podigne bratu svojemu sjemena u Izrailju, neće da mi učini dužnosti djeverske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada neka ga dozovu starješine mjesta onoga i razgovore se s njim; pa ako se on upre i reče: neću da je uzmem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Onda neka pristupi k njemu snaha njegova pred starješinama, i neka mu izuje obuću s noge njegove i pljune mu u lice, i progovorivši neka reče: tako valja da bude čovjeku koji neće da zida kuće brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I on neka se zove u Izrailju: dom bosoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako bi se svadili ljudi, jedan s drugim, pa bi došla žena jednoga da otme muža svojega iz ruke drugoga koji ga bije, i pruživši ruku svoju uhvatila bi ga za mošnice,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Otsijeci joj ruku; neka ne žali oko tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nemoj imati u torbi svojoj dvojaku mjeru, veliku i malu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nemoj imati u kući svojoj dvojaku efu, veliku i malu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mjera potpuna i prava neka ti je; efa potpuna i prava neka ti je, da bi ti se produljili dani tvoji u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer je gad pred Gospodom Bogom tvojim ko god čini tako, ko god čini krivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Opominji se šta ti je učinio Amalik na putu kad iđaste iz Misira,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kako te dočeka na putu i pobi na kraju sve umorne koji iđahu za tobom, kad si bio sustao i iznemogao, i ne boja se Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato kad te Gospod Bog tvoj smiri od svijeh neprijatelja tvojih unaokolo u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, tada zatri spomen Amaliku pod nebom; ne zaboravi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga