1 A Josifa odvedoše u Misir; i Petefrije dvoranin Faraonov, zapovjednik stražarski, čovjek Misirac, kupi ga od Ismailjaca, koji ga odvedoše onamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Gospod bješe s Josifom, te bi srećan, i življaše u kući gospodara svojega Misirca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I gospodar njegov vidje da je Gospod s njim i da sve što radi Gospod vodi u napredak u ruci njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Josif steče milost u njega, i dvoraše ga; a najposlije postavi ga nad cijelijem domom svojim, i što god imaše njemu dade u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad ga postavi nad domom svojim i nad svijem što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga Misirca radi Josifa; i blagoslov Gospodnji bješe na svemu što imaše u kući i u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ostavi u Josifovijem rukama sve što imaše, i ne razbiraše ni za što osim jela koje jeđaše. A Josif bijaše lijepa stasa i lijepa lica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I dogodi se poslije, te se žena gospodara njegova zagleda u Josifa, i reče: lezi sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A on ne htje, nego reče ženi gospodara svojega: eto gospodar moj ne razbira ni za što što je u kući, nego što god ima dade meni u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ni sam nije veći od mene u ovoj kući, i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena; pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgriješio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ona govoraše take riječi Josifu svaki dan, ali je ne posluša da legne s njom ni da se bavi kod nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A jedan dan kad dođe Josif u kuću da radi svoj posao, a ne bješe nikoga od domašnjih u kući,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ona ga uhvati za haljinu govoreći: lezi sa mnom. Ali on ostaviv joj u rukama haljinu svoju pobježe i otide.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A kad ona vidje gdje joj ostavi u rukama haljinu svoju i pobježe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Viknu čeljad svoju, i reče im govoreći: gledajte, doveo nam je čovjeka Jevrejina da nas sramoti; dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah iza glasa;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A on kad ču gdje vičem, ostavi haljinu svoju kod mene i pobježe i otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ona ostavi haljinu njegovu kod sebe dok mu gospodar dođe kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A tada mu reče ovako govoreći: sluga Jevrejin, kojega si nam doveo, dođe k meni da me osramoti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ja povikah iza glasa, te on ostaviv haljinu svoju kod mene pobježe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kad gospodar njegov ču riječi žene svoje gdje mu reče: to mi je učinio sluga tvoj, razgnjevi se vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I gospodar Josifov uhvati ga, i baci ga u tamnicu, gdje ležahu sužnji carski; i bi ondje u tamnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali Gospod bješe s Josifom i raširi milost svoju nad njim i učini te omilje tamničaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I povjeri tamničar Josifu sve sužnje u tamnici, i što je god trebalo ondje činiti on uređivaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I tamničar ne nadgledaše ništa što bješe u Josifovoj ruci, jer Gospod bješe s njim; i što god činjaše, Gospod vođaše u napredak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga