1 A poživje Sara sto i dvadeset i sedam godina; to su godine vijeka Sarina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I umrije Sara u Kirijat-Arvi, a to je Hevron, u zemlji Hananskoj. I dođe Avram da ožali Saru i oplače.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad usta Avram od mrtvaca svojega, reče sinovima Hetovijem govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Stranac sam i došljak kod vas; dajte mi da imam grob kod vas da pogrebem mrtvaca svojega ispred očiju svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sinovi Hetovi odgovoriše Avramu govoreći mu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Čuj nas, gospodaru; ti si knez od Boga među nama; u najboljem grobu našem pogrebi mrtvaca svojega; niko između nas neće ti zatvoriti groba svojega da ne pogrebeš mrtvaca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada usta Avram i pokloni se narodu zemlje one, sinovima Hetovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče im govoreći: ako hoćete da pogrebem mrtvaca svojega ispred očiju svojih, poslušajte me, i govorite za mene Efronu sinu Sarovu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Neka mi da pećinu u Makpeli, koja je nakraj njive njegove; za novce neka mi je da među vama koliko vrijedi, da imam grob.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Efron sjeđaše usred sinova Hetovijeh. Pa reče Efron Hetejin Avramu pred sinovima Hetovijem, koji slušahu, pred svijem koji ulažahu na vrata grada njegova, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne, gospodaru; čuj me: poklanjam ti njivu, i pećinu kod nje poklanjam ti; pred sinovima naroda svojega poklanjam ti je, pogrebi mrtvaca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Avram se pokloni narodu zemlje one,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I reče Efronu pred narodom zemlje one govoreći: ako si voljan, čuj me; da ti dam šta vrijedi njiva, uzmi od mene, pa ću onda pogrepsti mrtvaca svojega ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Efron odgovori Avramu govoreći mu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gospodaru, čuj me; zemlja vrijedi četiri stotine sikala srebra između mene i tebe; šta je to? samo ti pogrebi mrtvaca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Avram čuvši Efrona izmjeri mu srebro, koje reče pred sinovima Hetovijem, četiri stotine sikala srebra, kako su išli među trgovcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I njiva Efronova u Makpeli prema Mamriji, njiva s pećinom koja je na njoj, i sva drveta na njivi i po međi njezinoj unaokolo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Posta Avramova pred sinovima Hetovijem, pred svjema koji ulaze na vrata grada onoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom pogrebe Avram Saru ženu svoju u pećini na njivi Makpeli prema Mamriji, a to je Hevron, u zemlji Hananskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I potvrdiše sinovi Hetovi njivu i pećinu na njoj Avramu da ima grob.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga