1 I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im: rađajte se i množite se, i napunite zemlju;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I sve zvijeri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vaše ruke.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Što se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zvijeri iskati; iz ruke samoga čovjeka, iz ruke svakoga brata njegova iskaću dušu čovječiju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ko prolije krv čovječiju, njegovu će krv proliti čovjek; jer je Bog po svojemu obličju stvorio čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Rađajte se dakle i množite se; narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče Bog Noju i sinovima njegovijem s njim, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A ja evo postavljam zavjet svoj s vama i s vašim sjemenom nakon vas,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sa svijem životinjama, što su s vama od ptica, od stoke i od svega zvijerja zemaljskoga što je s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, i sa svijem zvijerjem zemaljskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Postavljam zavjet svoj s vama, te otsele neće nijedno tijelo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče Bog: evo znak zavjeta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama dovijeka:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zavjeta između mene i zemlje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Pa kad oblake navučem na zemlju, vidjeće se duga u oblacima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I opomenuću se zavjeta svojega koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom tijelu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se vječnoga zavjeta između Boga i svake duše žive u svakom tijelu koje je na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I reče Bog Noju: to je znak zavjeta koji sam učinio između sebe i svakoga tijela na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A bijahu sinovi Nojevi koji izidoše iz kovčega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otac Hanancima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 To su tri sina Nojeva, i od njih se naseli sva zemlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Noje poče raditi zemlju, i posadi vinograd.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I napiv se vina opi se, i otkri se nasred šatora svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Ham, otac Hanancima, vidje golotinju oca svojega, i kaza obojici braće svoje na polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svojega, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I reče: proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I još reče: blagosloven da je Gospod Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Bog da raširi Jafeta da živi u šatorima Simovijem, a Hanan da im bude sluga!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I poživje Noje poslije potopa trista i pedeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A svega poživje Noje devet stotina i pedeset godina; i umrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga