1 A Jakov otide svojim putem; i sretoše ga anđeli Božiji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A kad ih ugleda Jakov, reče: ovo je oko Božji. I prozva ono mjesto Mahanaim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Jakov posla pred sobom glasnike k Isavu bratu svojemu u zemlju Sir, krajinu Edomsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I zapovjedi im govoreći: ovako kažite gospodaru mojemu Isavu: sluga tvoj Jakov ovako kaže: bio sam došljak kod Lavana i bavio se dosad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A imam volova i magaraca, ovaca i sluga i sluškinja, i poslah da javim tebi gospodaru svojemu, eda bih našao milost pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I vratiše se glasnici k Jakovu i rekoše mu: idosmo do brata tvojega Isava, i eto on ti ide na susret s četiri stotine momaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Jakov se uplaši jako i zabrinu se; pa razdijeli svoje ljude i ovce i goveda i kamile u dvije čete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče: ako Isav udari na jednu četu i razbije je, da ako druga uteče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče Jakov: Bože oca mojega Avrama i Bože oca mojega Isaka, Gospode, koji si mi kazao: vrati se u zemlju svoju i u rod svoj, i ja ću ti biti dobrotvor!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nijesam vrijedan tolike milosti i tolike vjere što si učinio sluzi svojemu; jer samo sa štapom svojim prijeđoh preko Jordana, a sada sam gospodar od dvije čete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Izbavi me iz ruke brata mojega, iz ruke Isavove, jer se bojim da ne dođe i ubije mene i mater s djecom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ti si kazao: zaista ja ću ti biti dobrotvor, i učiniću sjeme tvoje da ga bude kao pijeska morskoga, koji se ne može izbrojiti od množine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I zanoći ondje onu noć, i uze što mu dođe do ruke, da pošlje na dar Isavu bratu svojemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Dvjesta koza s dvadeset jaraca, dvjesta ovaca s dvadeset ovnova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Trideset kamila dojilica s kamiladma, četrdeset krava s desetoro teladi, dvadeset magarica s desetoro magaradi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I predade ih slugama svojim, svako stado napose, i reče slugama: idite naprijed preda mnom, ostavljajući dosta mjesta između jednoga stada i drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I zapovjedi prvomu govoreći: kad sreteš Isava brata mojega, pa te zapita: čiji si? i kuda ideš? i čije je to što goniš pred sobom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ti reci: sluge tvojega Jakova, a ovo šalje na dar gospodaru svojemu Isavu, a eto i sam ide za nama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tako zapovjedi i drugomu i trećemu i svijema koji iđahu za stadom, i reče: tako kažite Isavu kad naiđete na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I još kažite: eto, Jakov sluga tvoj ide za nama. Jer govoraše: ublažiću ga darom koji ide preda mnom, pa ću mu onda vidjeti lice, da ako me lijepo primi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tako otide dar naprijed, a on prenoći onu noć kod čete svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I po noći usta, i uze obje žene i dvije robinje i jedanaestoro djece svoje; i prebrodi brod Javok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A pošto njih uze i prevede preko potoka, preturi i ostalo što imaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše s njim do zore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I kad vidje da ga ne može svladati, udari ga po zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz zglavka, kad se čovjek rvaše s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pa onda reče: pusti me, zora je. A Jakov mu reče: neću te pustiti dokle me ne blagosloviš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A čovjek mu reče: kako ti je ime? A on odgovori: Jakov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada mu reče: otsele se nećeš zvati Jakov, nego Izrailj; jer si se junački borio i s Bogom i s ljudma, i odolio si.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A Jakov zapita i reče: kaži mi kako je tebi ime. A on reče: što pitaš kako mi je ime? I blagoslovi ga ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I Jakov nadjede ime onomu mjestu Fanuil; jer, veli, Boga vidjeh licem k licu, i duša se moja izbavi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 I sunce mu se rodi kad prođe Fanuil, i hramaše na stegno svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Zato sinovi Izrailjevi ne jedu krajeva od mišića na zglavku u stegnu do današnjega dana, što se Jakovu povrijediše krajevi od mišića na zglavku u stegnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga