1 A Jakov življaše u zemlji gdje mu je otac bio došljak, u zemlji Hananskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovo su događaji Jakovljevi. Josif kad bješe momak od sedamnaest godina, pasijaše stoku s braćom svojom, koju rodiše Vala i Zelfa žene oca njegova; i donošaše Josif zle glasove o njima ocu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Izrailj ljubljaše Josifa najvećma između svijeh sinova svojih, jer mu se rodio pod starost; i načini mu šarenu haljinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A braća videći gdje ga otac ljubi najvećma između sve braće njegove, stadoše mrziti na nj tako da mu ne mogahu lijepe riječi progovoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Uz to usni Josif san i pripovjedi braći svojoj, te oni još većma omrznu na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer im reče: da čujete san što sam snio:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Vezasmo snoplje u polju, pa moj snop usta i ispravi se, a vaši snopovi iđahu unaokolo i klanjahu se snopu mojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada mu braća rekoše: da nećeš još biti car nad nama i zapovijedati nam? Stoga još većma stadoše mrziti na nj radi sanova njegovijeh i radi riječi njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Poslije opet usni drugi san, i pripovjedi braći svojoj govoreći: usnih opet san, a to se sunce i mjesec i jedanaest zvijezda klanjahu meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A pripovjedi i ocu svojemu i braći svojoj; ali ga otac prekori i reče mu: kakav je to san što si snio? eda li ćemo doći ja i mati tvoja i braća tvoja da se klanjamo tebi do zemlje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zaviđahu mu braća; ali otac njegov čuvaše ove riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad braća njegova otidoše da pasu stoku oca svojega kod Sihema,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Reče Izrailj Josifu: ne pasu li braća tvoja stoku kod Sihema? hajde da te pošljem k njima. A on reče: evo me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A on mu reče: idi, vidi kako su braća tvoja i kako je stoka, pa dođi da mi javiš. I opravi ga iz doline Hevronske, i on otide put Sihema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I čovjek jedan nađe ga a on luta po polju, te ga zapita govoreći: šta tražiš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A on reče: tražim braću svoju; kaži mi, molim te, gdje su sa stokom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A čovjek reče: otišli su odavde, jer čuh gdje rekoše: hajdemo u Dotaim. I otide Josif za braćom svojom, i nađe ih u Dotaimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A oni ga ugledaše izdaleka; i dok još ne dođe blizu njih, stadoše se dogovarati da ga ubiju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I rekoše među sobom: gle, evo onoga što sne sanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Hajde sada da ga ubijemo i da ga bacimo u koju od ovijeh jama, pa ćemo kazati: ljuta ga je zvjerka izjela. Onda ćemo vidjeti šta će biti od njegovijeh sanova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali Ruvim kad ču to, izbavi ga iz ruku njihovijeh rekav: nemojte da ga ubijemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I još im reče Ruvim: nemojte krvi proljevati; bacite ga u ovu jamu u pustinji, a ne dižite ruke na nj. A on ga šćaše izbaviti iz ruku njihovijeh i odvesti k ocu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I kad Josif dođe k braći svojoj, svukoše s njega haljinu njegovu, haljinu šarenu, koju imaše na sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I uhvativši ga baciše ga u jamu; a jama bješe prazna, ne bješe vode u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Poslije sjedoše da jedu. I podigavši oči ugledaše, a to gomila Ismailjaca iđaše od Galada s kamilama natovarenim mirisavoga korijenja i tamjana i smirne, te nošahu u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I reče Juda braći svojoj: kaka će biti korist što ćemo ubiti brata svojega i zatajiti krv njegovu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Hajde da ga prodamo ovijem Ismailjcima pa da ne dižemo ruke svoje na nj, jer nam je brat, naše je tijelo. I poslušaše ga braća njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Pa kad trgovci Madijamski bijahu pored njih, oni izvukoše i izvadiše Josifa iz jame, i prodadoše Josifa Ismailjcima za dvadeset srebrnika; i oni odvedoše Josifa u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A kad se Ruvim vrati k jami, a to nema Josifa u jami; tada razdrije haljine svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Pa se vrati k braći svojoj, i reče: nema djeteta; a ja kuda ću?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada uzeše haljinu Josifovu, i zaklavši jare zamočiše haljinu u krv,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Pa onda poslaše šarenu haljinu ocu njegovu poručivši: nađosmo ovu haljinu, vidi je li haljina sina tvojega ili nije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A on je pozna i reče: sina je mojega haljina; ljuta ga je zvjerka izjela; Josif je doista raskinut.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I razdrije Jakov haljine svoje, i veza kostrijet oko sebe; i tužaše za sinom svojim dugo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I svi sinovi njegovi i sve kćeri njegove ustadoše oko njega tješeći ga, ali se on ne dadijaše utješiti, nego govoraše: s tugom ću u grob leći za sinom svojim. Pa i njegov otac plakaše za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A Madijanci prodadoše ga u Misir Petefriju, dvoraninu Faraonovu, zapovjedniku stražarskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga