1 A u ovo vreme krete Antioh (IV Epifan) u drugi ratni pohod na Egipat.*
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A dogodi se da po celom Gradu (Jerusalimu) skoro četrdeset dana pokazivahu se u vazduhu konjanici gde trče, sa zlatnom odećom i konjima, naoružani kao čete,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I redovi konjanika u bojnom poretku, i sa napadima i jurišima sa obe strane, i pokreti štitova, i mnoštvo kopalja, i zveket mačeva, i izbacivanje strela, i bljesak zlatnih ukrasa i svakovrsnih oklopa na grudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I zbog toga se svi moljahu da ta pojava (την έπιφάνειαν) bude na dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kada bi lažni glas da je Antioh promenio životom, uze Jason ne manje od hiljadu (ljudi) i iznenada izvrši napad na Grad, a branioci na zidu biše potisnuti, i kad već na kraju beše da Grad padne, Menelaj pobeže u vrhograd (akropolj).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Jason nemilosrdno činjaše pokolj svojih sugrađana, ne shvatajući da zadobijanje dnevnog blagostanja (εύημερίαν) nad svojim srodnicima jeste najgora dnevna nesreća (δυσημερίαν), kao da zadobija trofeje od neprijatelja a ne od svojih sunarodnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 No vlast ne osvoji, a za kraj svog podmuklog zla dobi posramljenje, jer opet kao begunac u zemlju Amonićana pobeže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Snađe ga pak kraj zlog života: bi zatvoren (u tamnicu) od Arete (I), vladara Arapskog (Navutejskog), i bežeći iz grada u grad gonjen od sviju, a omražen kao odstupnik od Zakona (otačkih) i prezren kao dželat otadžbine i sugrađana, bi izgnan u Egipat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I on, koji je mnoge odstranio iz otadžbine, propade u stranoj zemlji: otide u Lakedemoniju (u Spartu) misleći da će tamo, zbog srodstva, naći zaštitu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I on, koji je mnoge ljude bacio na zemlju nesahranjene, ostade neoplakan (niodkoga), i nemade nikakvu sahranu, niti ikakav, ni očinski grob.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kada car (Antioh IV Epifan) doznade za ove događaje, smatraše da se Judeja pobunila. Zato, vrativši se iz Egipta, razdražen kao zver u duši, zauze Grad (Jerusalim) borbom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I zapovedi vojnicima da bespoštedno seku sve koje uhvate i kolju one koji bežahu na krovove kuća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I bi mladića i staraca ubijanje, ljudi i žena i dece uništavanje, devojaka i οdojčadi klanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Osamdeset hiljada u toku cela tri dana bi uništeno, četrdeset hiljada rukom poklano, a ne manje od zaklanih bi prodano (kao roblje).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ne zadovolji se samo time, nego se drznu da uđe u Najsvetiji na celoj zemlji Hram, imajući za vođu Menelaja, koji bi izdajnik i Zakona i otadžbine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I oskvrnjenim rukama uze sveštene sasude i ono što drugi carevi podariše za napredak i slavu i čast Mesta (Svetog), i zgrabivši davaše u oskrnavljene ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uznošaše se visoko mišlju svojom Antioh (IV Epifan), ne shvatajući da zbog grehova žitelja Grada, zakratko se razgnjevi Gospod i odvrati oči od Mesta (Svetog).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A da ne behu (Izrailjci) krivi za mnoge grehe, (tako) kao što je Iliodor, poslan od cara Selevka da uđe u riznicu (Hrama), i ovaj bi (car Antioh) ušavši bio brzo kažnjen, te bi bio odvraćen od drskosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer nije Narod (το έθνος) radi Mesta, nego je radi Naroda ovo Mesto Gospod izabrao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zbog toga je i ovo Mesto, uzevši udela u nesrećama Naroda koje mu se dogodiše, potom imalo udela i u dobročinstvima (Gospodnjim); i zahvaćeno gnjevom Svedržitelja, opet je u izmirenju (καταλλαγή) Velikoga Gospodara (s narodom), bilo (i ono) vaspostavljeno sa svom slavom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Antioh, pak, uzevši hiljadu i osam stotina talanata iz Hrama, brzo se vrati u Antiohiju, misleći iz gordosti da može učiniti zemlju plovnu a more prohodno, zbog nadmenosti srca (svoga).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ostavi i namesnike da zlostavljaju narod: u Jerusalimu Filipa, po poreklu Frigijca, a po naravi varvarskijeg od onoga koji ga postavi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A u Garizinu (u Samariji) Andronika; i još uz njih Menelaja (prvosveštenika), koji se gore od drugih nadimaše (zlom) nad građanima, a prema građanima Judejcima imađaše neprijateljsko raspoloženje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A posla i načelnika iz Mizije Apolonija sa dvadeset dve hiljade vojnika, zapovedivši da sve odrasle pokolje, a žene i mlađe da proda (kao roblje).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ovaj pak došavši u Jerusalim i odglumivši miroljupca, suzdrža se do svetog dana subotnjeg, pa našavši Judejce da miruju (tog dana) zapovedi potčinjenoj mu vojsci da uzme oružje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I pobi sve one koji iziđoše da vide (vojsku), te jurišnu u Grad i sa oružjem pobi veliko mnoštvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Α Juda Makavej, sa desetoricom, udalji se u pustinju, i življaše sa svojim (saborcima) u gorama poput zveri; i hraneći se biljnom hranom življahu tako da ne bi učestvovali u oskvrnjenju (s idolopoklonicima).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga