1 A godine sto četrdeset i devete*, dođe vest ljudima Judinim da Antioh (V) Evpator dolazi sa mnoštvom vojske na Judeju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I sa njim Lisije namesnik i (načelnik) nad poslovima (carstva), svaki imajući vojnu silu jelinsku pešaka sto deset hiljada, i konjanika pet hiljada i trista, i (ratnih) slonova dvadeset dva, i trista bojnih kola sa srpovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A njima se pridruži i Menelaj, i podsticaše sa velikim pretvaranjem (ειρωνείας - licemerjem) Antioha, ne radi spasenja otadžbine, nego mišljaše da se povrati na vlast (prvosveštenstva).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Car nad carevima (Bog) podiže gnjev Antiohov na ovog prokletnika, i kad Lisije podskaza da je on uzročnik svih zala, zapovedi da, kao što je običaj u tom mestu, odvedu ga i pogube u Veriji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 U tom mestu, naime, ima kula visoka pedeset pedalja*, puna pepela; i u njoj imađaše jedna naprava unaokolo kružeća i nizvodeća u pepeo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovde svi guraju dole u pogibao krivda za oskvrnjenje hrama ili za neka druga velika zlodela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ovakvom smrću umre prestupnik Zakona Menelaj, ne zasluživši ni zemlju (za grob); i sasvim pravedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer zato što učini mnoge grehe oko Žrtvenika, čiji oganj i pepeo beše sveti, zadobi smrt u pepelu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A svojim namerama car (Antioh V Evpator) varvarski iđaše protiv Judejaca da im učini gora zla od onih koja im učini njegov otac (Antioh IV Epifan).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A doznavši za to Juda, zapovedi narodu da danonoćno priziva Gospoda, da sada više no ikada pomogne onima koji bi mogli ostati bez Zakona i otadžbine i Svetoga Hrama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I da narod, koji je tek nakratko odahnuo dušom, ne dopusti da (opet) bude porobljen bogohulnim neznabošcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kad a svi to isto činjahu zajedno, i moljahu Milostivoga Gospoda sa plačem i postom i zemnim klanjanjem u toku tri dana neprestano, Juda ih podsticaše, pa naredi da se okupe (spremni).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A sam povukavši se sa starešinama savetovaše se, pre no što careva vojska upadne u Judeju i zauzme Grad, da izađu (pred njih) i presude stvar s pomoćju Gospodnjom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I poverivši rukovođenje (την έπιτροπήν) Tvorcu sveta, i podstaknuvši svoje ljude da se hrabro do smrti bore za Zakone, za hram, grad, otadžbinu, za građanstvo (πολιτείας za narodni entitet), onda krete i kod Modina učini vojni logor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Davši pak svima oko sebe ratni poklič: Božija pobeda! - sa izabranim maskiranim mladićima napade noću na carski šator (αύλήν), na logor, i pobi oko dve hiljade (ljudi), i prednjega od slonova zajedno sa njegovim vodičem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I na kraju, ispunivši vojni logor (neprijatelja) strahom i uzbunom, povratiše se sa uspehom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ovo se dogodi kada dan tek svanjivaše, blagodareći prisutnoj mu Gospodnjoj zaštiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Car pak, okusivši od Judejske smelosti, pokušavaše da lukavošću osvoji (njihova) mesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I napade na Vetsuru, jaku tvrđavu Judeja, i bi potisnut; naiđe na prepreku i umanji se (vojska njegova).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A onima u (toj) tvrđavi Juda posla što im trebaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali neki Rodokos iz Judejske vojske izdade neprijateljima tajne, no bi tražen, uhvaćen i ubijen (κατεκλείσθή).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Car (tada) po drugi put pruži desnicu (mira) onima u Vetsuri, i dobi primirje; (potom) otide, pa opet napade na one oko Jude, no opet mu se smanji (izgibe) vojska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Doznade (zatim) da se odmetnu (od njega) Filip u Antiohiji, ostavljen (tamo) kao zamenik nad poslovima (carstva), pa se uzmuti, te pozva Judejce (na mir), i pokori se (njihovim uslovima), pa se zakle za sve što je pravo i sklopi (sporazum), i prinese žrtvu, odade čast hramu, i mestu (svetom) ukaza čovekoljublje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I primi Makavejca. Ostavi Igemonida za vojnog zapovednika od Ptolemaide do mesta Gerina (u Egiptu).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Dođe u Ptolemaidu, no Ptolemaićani biše nezadovoljni tim sporazumom, negodovahu zato što htedoše da ponište dogovore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 (Tada) Lisije iziđe na govornicu, izloži odbranu (sporazuma) koliko mogaše, ubedi (narod), umiri ga, pridobi njihovu blagonaklonost, pa otide u Antiohiju. Toliko o carevom pohodu (na Judeju) i o povratku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga