1 Dok se u Svetom Gradu življaše sa svakim mirom i Zakoni (Božiji) behu najbolje poštovani, zbog Onije prvosveštenika pobožnosti i mržnje prema zlu (μισοπονηρίαν),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bi tako da su i sami carevi poštovali Mesto, i Hram su slavili najboljima poklonima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako da je i Selevk (IV Filopator), car Azije, davao od svojih prihoda sve potrebne troškove za prinošenje žrtava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A neki Simon, iz plemena Venijaminova, postavši nastojatelj Hrama, posvađa se sa prvosveštenikom (Onijom) oko nadzora nad tržištem u Gradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I ne mogući pobediti Oniju, dođe kod Apolonija Tarsijskog, u ono vreme stratega (vojnog zapovednika) Celesirije i Fenikije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I prijavi mu da je riznica u Jerusalimu prepuna neprocenjivog novca, tako da je mnoštvo raznog blaga neizbrojivo, i da to ne spada u potrebe za žrtve, te da je moguće da sve to dođe u vlast carevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kada Apolonije srete cara, ispriča mu za potkazani mu novac; a ovaj izabra Iliodora, koji beše nad stvarima države, i posla ga davši mu zapovest da višerečeni novac pokupi i donese.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Iliodor krete odmah na put, pod vidom da će pohoditi gradove po Celesiriji i Fenikiji, a ustvari da bi carevu nameru izvršio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Došavši pak u Jerusalim i budući ljubazno primljen od prvosveštenika Grada, kaza im za obaveštenje i objasni zašto je došao; a pitaše da li zaista to tako stoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A prvosveštenik pokaza da su to zalozi udovica i siročadi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A nešto je i Hirkana, sina Tovijina, čoveka vrlo znamenitog - ne (dakle) kao što beše oklevetao bezbožni Simon - i da svega ima četiristo talanata srebra i dvesta zlata;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Učiniti pak nepravdu onima koji su poverili (novac) svetinji Mesta i česnosti i nepovredivosti (ασυλία) Hrama po svemu svetu poštovanoga, sasvim je nemoguće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Iliodor, zbog dobijenih naredbi carskih, govoraše da svakako treba da ih uzme u carsku riznicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I odredivši dan (za uzimanje), stupaše u Hram hoteći da učini smotru toga. A po svemu Gradu beše ne mala smutnja (αγωνία).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sveštenici pak, prostrevši se u svešteničkim odeždama ispred Žrtvenika, prizivahu na nebu Onoga Koji je ustanovio zakon o zalogu, da ih založnicima čitave sačuva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I beše za gledaoca izgled (ίδέαν) prvosveštenikov takav da ranjavaše srce (διάνοιαν), jer lice i promena boje pokazivahu duševnu agoniju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer tog muža obuhvati neko strahovanie i drhtavica tela, čime je gledaocima bio projavljen bol koji mu je zahvatio srce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A još iz kuća građani grupno istrčavahu na svenarodnu molitvu, zbog toga što je predstojao prezir Mesta (svetog).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Žene pak, vezujući kostret ispod dojki, okupljahu se u sve većem broju po ulicama, a zatvorene (u odajama) devojke sjuriše se jedne kod vrata, a druge na zidinama, dok neke izvirivahu kroz pροzore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sve one pružahu ruke prema Nebu i činjahu usrdnu molitvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Za sažaljenje beše (videti) padanje na zemlju svega gustog mnoštva (naroda) i iščekivanje prvosveštenikovo u velikoj agoniji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I oni (svi) prizivahu Svedržitelja (τον Παγκρατή Svemoćnoga) Gospoda da založnicima sačuva zaloge čitave u svakoj bezbednosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Iliodor pak izvršavaše što beše naumio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 No istoga časa kad on sa mačenoscima beše već došao do riznice, Gospodar duhova i svake vlasti učini veliku pojavu (επιφάνεια ν μεγάλην), taκο da svi koji se drznuše da uđu (u Hram), pogođeni silom Božijom, padoše u ukočenost i užas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer im se pojavi neki konj sa strašnim konjanikom, ukrašen prekrasnim pokrivačem, koji propevši se (na zadnje noge) napade Iliodora prednjim kopitama, dok jahač na njemu viđaše se sa zlatnim sveoružjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A i dvojica drugih mladića javiše se pred njim (Iliodorom), blagoljepni snagom i predivni slavom i sjajni odećom; oni mu stadoše s obe strane i bijahu ga neprestano, nanoseći mu mnoge rane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kada iznenada pade na zemlju i bi zahvaćen velikom pomračenošću, zgrabiše ga (vojnici) i na nosila položiše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Te (tako) onoga, koji je maločas sa mnogom svitom i svim mačenoscima ušao u višerečenu riznicu, nošahu kao nemoćnoga da pomogne sebi, poznavši (i oni) javno Božiju silu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 On, pak, zbog božanskog dejstva, beše prostrt bez glasa i lišen svake nade i spasenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A ovi (Judeji) blagosiljahu Gospoda, Koji proslavlja (παραδοξάζοντά) Svoje Mesto. I Hram Svedržitelja, koji je malopre bio pun straha i nereda, pojavom Gospodnjom ispuni se radošću i veseljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I ubrzo neki od Iliodorovih drugara moljahu Oniju da prizove Višnjega da podari život onome koji ležaše gotovo u poslednjem dahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Prvosveštenik pak, pobojavši se da car ne pomisli da su Judejci učinili neko zlodelo sa Iliodorom, prinese žrtvu za spasenje toga čoveka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I dok prvosveštenik činjaše umilostivljenje, opet se Iliodoru pojaviše isti mladići, odeveni u isto odelo, i stavši rekoše: "Imaj mnogu zahvalnost Oniji arhijereju, jer radi njega ti Gospod podari život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A ti, od Neba kažnjen, objavljuj svima veličanstvenu Božiju moć!" I to rekavši postaše nevidljivi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A Iliodor, prinevši Gospodu žrtvu i pomolivši se prevelikim molitvama Onome koji mu je život sačuvao, i blagodarno pozdravivši Oniju, vrati se s vojskom caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I svedočaše svima dela Prevelikoga Boga koja svojim očima vide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A kada car zapita Iliodora ko bi drugi bio pogodan da još jednom bude poslan u Jerusalim, reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 "Ako imaš nekog neprijatelja ili izdajnika stvari državnih, pošalji njega tamo, i dobićeš ga (nazad) kažnjenoga, ako se uopšte spase, zato što oko tog Mesta zaista ima neka Božija Sila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Jer sam Onaj Koji ima obitalište nadnebesko, Nadziratelj (επόπτης) je i Pomoćnik onoga Mesta, i one koji dolaze radi zla, udarajući pogubljuje."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Takvi su bili događaji oko Iliodora i oko očuvanja riznice (Hrama).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga