1 Zato da ostavimo početak Hristove nauke i da se damo na savršenstvo: da ne postavljamo opet temelja pokajanja od mrtvijeh djela, i vjere u Boga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nauke krštenja, i metanja ruku, i vaskrsenija mrtvijeh, i suda vječnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer nije moguće one koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara nebeskoga, postali zajedničari Duha svetoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I okusili dobre riječi Božije, i sile onoga svijeta, i otpali,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo raspinju i ruže sina Božijega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer zemlja koja pije dažd što često na nju pada, i koja rađa povrće dobro onima koji je rade, prima blagoslov od Boga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A koja iznosi trnje i čičak, nepotrebna je i kletve blizu, koja se najposlije sažeže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ali od vas, ljubazni, nadamo se boljem i šta se drži spasenja, ako i govorimo tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer Bog nije nepravedan da zaboravi djelo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo, posluživši svetima i služeći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje da se nad održi tvrdo do samoga kraja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da ne budete ljenivi, nego da se ugledate na one koji vjerom i trpljenjem dobijaju obećanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer kad Bog Avraamu obeća, ne imajući ničim većijem da se zakune, zakle se sobom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Govoreći: zaista blagosiljajući blagosloviću te, i umnožavajući umnožiću te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I tako trpeći dugo, dobi obećanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer se ljudi većijem kunu, i svakoj njihovoj svađi svršetak je zakletva za potvrđenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato i Bog kad šćaše našljednicima obećanja obilnije da pokaže tvrđu savjeta svojega, učini posrednika kletvu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Da bi u dvjema nepokolebljivijem stvarima, u kojima Bogu nije moguće slagati, imali jaku utjehu mi koji smo pribjegli da se uhvatimo za nad koji nam je dan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Koji imamo kao tvrd i pouzdan lenger duše, koji ulazi i za najdalje zavjese,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Gdje Isus uđe naprijed za nas, postavši poglavar sveštenički dovijeka po redu Melhisedekovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga