1 Jer zakon imajući sjen dobara koja će doći, a ne samo obličje stvari, ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Inače bi prestale prinositi se, kad oni koji služe ne bi više imali nikake savjesti za grijehe, kad se jednom očiste;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nego se njima svake godine čini spomen za grijehe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer krv junčija i jarčija ne može uzeti grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato ulazeći u svijet govori: žrtava i darova nijesi htio, ali si mi tijelo pripravio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Žrtve i prilozi za grijeh nijesu ti bili ugodni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada rekoh: evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene, da učinim volju tvoju, Bože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I više kazavši: priloga i prinosa i žrtava, i žrtava za grijehe nijesi htio, niti su ti bili ugodni, što se po zakonu prinose;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada reče: evo dođoh da učinim volju tvoju, Bože. Ukida prvo da postavi drugo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tijela Isusa Hrista jednom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći i jedne žrtve mnogo puta prinoseći koje nikad ne mogu uzeti grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A on prinesavši jedinu žrtvu za grijehe sjedi svagda s desne strane Bogu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Čekajući dalje dok se polože neprijatelji njegovi podnožje nogama njegovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer jednijem prinosom savršio je vavijek one koji bivaju osvećeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A svjedoči nam i Duh sveti; jer kao što je naprijed kazano:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ovo je zavjet koji ću načiniti s njima poslije onijeh dana, govori Gospod: daću zakone svoje u srca njihova, i u mislima njihovijem napisaću ih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I grijeha njihovijeh i bezakonja njihovijeh neću više spominjati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A gdje je oproštenje ovijeh ondje više nema priloga za grijehe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Imajući dakle slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novijem i živijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koji nam je obnovio zavjesom, to jest tijelom svojijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I sveštenika velikoga nad domom Božijim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Da pristupamo s istinitijem srcem u punoj vjeri, očišćeni u srcima od zle savjesti, i umiveni po tijelu vodom čistom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Da se držimo tvrdo priznanja nada: jer je vjeran onaj koji je obećao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I da razumijevamo jedan drugoga u podbunjivanju k ljubavi i dobrijem djelima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga svjetujući, i toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer kad mi griješimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grijehe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ko prestupi zakon Mojsijev, bez milosti umire kod dva ili tri svjedoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijega pogazi, i krv zavjeta kojom se osveti za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod; i opet: Gospod će suditi narodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Opominjite se pak prvijeh dana svojijeh, u koje se prosvijetliste i mnogu borbu stradanja podnesoste,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Koje postavši gledanje sa sramota i nevolja, a koje postavši drugovi onima koji žive tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Jer se na okove moje sažaliste, i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ne odbacujte dakle slobode svoje, koja ima veliku platu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Jer vam je trpljenje od potrebe da volju Božiju savršivši primite obećanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Jer još malo, vrlo malo, pak će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A pravednik življeće od vjere; ako li otstupi neće biti po volji moje duše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A mi, braćo, nijesmo od onijeh koji otstupaju na pogibao, nego od onijeh koji vjeruju da spasu duše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga