1 Vjera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo, i dokazivanje onoga što ne vidimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer u njoj stari dobiše svjedočanstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Vjerom poznajemo da je svijet riječju Božijom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vjerom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svjedočanstvo da je pravednik, kad Bog posvjedoči za dare njegove; i kroz nju on mrtav još govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vjerom bi Enoh prenesen da ne vidi smrti; i ne nađe se, jer ga Bog premjesti, jer prije nego ga premjesti, dobi svjedočanstvo da ugodi Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Vjerom Noje primivši zapovijest i pobojavši se onoga šta još ne vidje, načini kovčeg za spasenije doma svojega, kojijem osudi sav svijet, i posta našljednik pravde po vjeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Vjerom posluša Avraam kad bi pozvan da iziđe u zemlju koju šćaše da primi u našljedstvo, i iziđe ne znajući kuda ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Vjerom dođe Avraam u zemlju obećanu, kao u tuđu, i u kolibama življaše s Isakom i s Jakovom, sunašljednicima obećanja toga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Vjerom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni, i rodi preko vremena starosti; jer držaše za vjerna onoga koji obeća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato se i rodiše od jednoga, još gotovo mrtvoga, kao zvijezde nebeske mnoštvom, i kao nebrojeni pijesak pokraj mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ga vidjevši izdaleka, i poklonivši mu se, i priznavši da su gosti i došljaci na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer koji tako govore pokazuju da traže otačanstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I da bi se oni opomenuli onoga iz kojega iziđoše, imali bi vrijeme da se vrate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali sad bolje žele, to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazivati se Bog njihov; jer im pripravi grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Vjerom privede Avraam Isaka kad bi kušan, i jedinorodnoga prinošaše, pošto bješe primio obećanje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 U kojemu bješe kazano: u Isaku nazvaće ti se sjeme;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pomislivši da je Bog kadar i iz mrtvijeh vaskrsnuti; zato ga i uze za priliku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Vjerom blagoslovi Isak Jakova i Isava u stvarima koje će doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Vjerom blagoslovi Jakov umirući svakoga sina Josifova, i pokloni se vrhu palice njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Vjerom se opominja Josif umirući izlaska sinova Izrailjevijeh, i zapovijeda za kosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Vjerom Mojsija, pošto se rodi, kriše tri mjeseca roditelji njegovi, jer vidješe krasno dijete, i ne pobojaše se zapovijesti careve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Vjerom Mojsije, kad bi veliki, ne htjede da se naziva sin kćeri Faraonove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I volje stradati s narodom Božijim, negoli imati zemaljsku sladost grijeha:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Državši sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga Misirskoga; jer gledaše na platu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Vjerom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve; jer se držaše onoga koji se ne vidi, kao da ga viđaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Vjerom učini pashu i proljev krvi, da se onaj koji gubljaše prvorođene ne dotakne do njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Vjerom prijeđoše Crveno More kao po suhoj zemlji; koje i Misirci okušavši potopiše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Vjerom padoše zidovi Jerihonski, kad se obilazi oko njih sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Vjerom Raav kurva ne pogibe s nevjernicima, primivši uhode s mirom, i izvedavši ih drugijem putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I šta ću još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena kad bih stao pripovijedati o Gedeonu, i o Varaku i Samsonu i Jeftaju, o Davidu i Samuilu, i o drugijem prorocima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Koji vjerom pobijediše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rastjeraše vojske tuđe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenija; a drugi biše pobijeni, ne primivši izbavljenja, da dobiju bolje vaskrsenije;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A drugi ruganje i boj podnesoše, pa još i okove i tamnice;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Kamenjem pobijeni biše, pretrveni biše, iskušani biše, od mača pomriješe; idoše u kožusima i u kozijim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Kojijeh ne bijaše dostojan svijet, po pustinjama potucaše se, i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I ovi svi dobivši svjedočanstvo vjerom ne primiše obećanja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Jer Bog nešto bolje za nas odredi, da ne prime bez nas savršenstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga