1 Jer svaki poglavar sveštenički koji se iz ljudi uzima, za ljude se postavlja na službu k Bogu, da prinosi dare i žrtve za grijehe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koji može postradati s onima koji ne znadu i zalaze; jer je i on pod slabošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I zato je dužan kako za narodne tako i za svoje grijehe prinositi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I niko sam sebi ne daje časti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tako i Hristos ne proslavi sam sebe da bude poglavar sveštenički, nego onaj koji mu reče: ti si moj sin, ja te danas rodih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kao što i na drugome mjestu govori: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 On u dane tijela svojega moljenja i molitve k onome koji ga može izbaviti od smrti s vikom velikom i sa suzama prinošaše, i bi utješen po svojoj pobožnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Iako i bijaše sin Božij, ali od onoga što postrada nauči se poslušanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I savršivši se, postade svima koji ga poslušaše uzrok spasenija vječnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I bi narečen od Boga poglavar sveštenički po redu Melhisedekovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Za kojega bismo vam imali mnogo govoriti što je teško iskazati; jer ste postali slabi na slušanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer vi koji bi valjalo da ste učitelji po godinama, opet trebujete da učite koje su prva slova riječi Božije; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer koji se god hrani mlijekom, ne razumije riječi pravde, jer je dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A savršenijeh je tvrda hrana, koji imaju osjećanja dugijem učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga