1 Zato, braćo sveta, zajedničari zvanja nebeskoga, poznajte poslanika i vladiku, kojega mi priznajemo, Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koji je vjeran onome koji ga stvori, kao i Mojsije u svemu domu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ovaj posta toliko dostojan veće časti od Mojsija, koliko veću od doma čast ima onaj koji ga je načinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer svaki dom treba neko da načini; a ko je sve stvorio ono je Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Mojsije dakle bješe vjeran u svemu domu njegovu, kao sluga, za svjedočanstvo onoga što je trebalo da se govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali je Hristos kao sin u domu svojemu: kojega smo dom mi, ako slobodu i slavu nada do kraja tvrdo održimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato, kao što govori Duh sveti: danas ako glas njegov čujete,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne budite drvenastijeh srca, kao kad se prognjeviste u dane napasti u pustinji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gdje me iskušaše ocevi vaši, iskušaše me, i gledaše djela moja četrdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Toga radi rasrdih se na taj rod, i rekoh: jednako se metu u srcima, ali oni ne poznaše putova mojijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Gledajte, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce nevjerstva da otstupi od Boga živoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego se utješavajte svaki dan, dokle se danas govori, da koji od vas ne odrveni od prijevare grjehovne;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer postasmo zajedničari Hristu, samo ako kako smo počeli u njemu biti do kraja tvrdo održimo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Dokle se govori: danas, ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca, kao kad se prognjeviste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer neki čuvši prognjeviše se, ali ne svi koji iziđoše iz Misira s Mojsijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A na koje mrzi četrdeset godina? Nije li na one koji sagriješiše, koji ostaviše kosti u pustinji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A kojima se zakle da neće ući u pokoj njegov, nego onima koji ne htješe da vjeruju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I vidimo da ne mogoše ući za nevjerstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga