1 Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio potom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Da se postaramo dakle ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu gatku nevjerstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I nema tvari nepoznate pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kojemu govorimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim grijeha.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga