1 Ljubav bratinska da ostane među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gostoljubivosti ne zaboravljajte; jer neki ne znajući iz gostoljubivosti primiše anđele na konak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Opominjite se sužanja kao da ste s njima svezani, onijeh kojima se nepravda čini kao da ste i sami u tijelu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onijem što imate. Jer on reče: neću te ostaviti, niti ću od tebe otstupiti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tako da smijemo govoriti: Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovjek?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Opominjite se svojijeh učitelja koji vam kazivaše riječ Božiju; gledajte na svršetak njihova življenja, i ugledajte se na vjeru njihovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Isus Hristos juče je i danas onaj isti i vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 U nauke tuđe i različne ne pristajte; jer je dobro blagodaću utvrđivati srca, a ne jelima, od kojijeh ne imaše koristi oni koji življeše u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Imamo pak oltar od kojega oni ne smiju jesti koji služe skiniji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer kojijeh životinja krv unosi poglavar sveštenički u svetinju za grijehe, onijeh se tjelesa spaljuju izvan okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato Isus, da osveti narod krvlju svojom, izvan grada postrada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato dakle da izlazimo k njemu izvan okola, noseći njegovu sramotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ovdje nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Kroz njega dakle da svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest, plod usana koje priznaju ime njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte; jer se takovijem žrtvama ugađa Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Slušajte učitelje svoje i pokoravajte im se, jer se oni staraju za duše vaše, kao koji će dati odgovor, da to s radošću čine, a ne uzdišući; jer vam ovo ne pomaže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Molite se Bogu za nas. Jer se nadamo da imamo dobru savjest, starajući se u svemu dobro da živimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A odviše molim činite ovo, da bih se prije vratio k vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Bog mira, koji izvede iz mrtvijeh velikoga pastira ovcama, krvlju zavjeta vječnoga, Gospoda našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Da vas savrši u svakome djelu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim, kroz Isusa Hrista, kojemu slava va vijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Molim vas pak, braćo, primite riječ poučenja; jer ukratko napisah i poslah vam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Znajte da je otišao naš brat Timotije, s kojijem, ako skoro dođe, vidjeću vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pozdravite sve učitelje svoje i sve svete. Pozdravljaju vas braća, koja su iz Talijanske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Blagodat sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga