1 Tako i prvi zavjet imaše pravde bogomoljstva i svetinju zemaljsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer skinija bješe načinjena prva, u kojoj bijaše svijećnjak i trpeza i postavljeni hljebovi, što se zove svetinja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A za drugijem zavjesom bijaše skinija, koja se zove svetinja nad svetinjama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koja imaše zlatnu kadionicu, i kovčeg zavjeta okovan svuda zlatom, u kome bijaše zlatan sud s manom, i palica Aronova, koja se bješe omladila, i ploče zavjeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A više njega bijahu heruvimi slave, koji osjenjavahu oltar; o čemu se ne može sad govoriti redom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad ovo bijaše tako uređeno, ulažahu sveštenici svagda u prvu skiniju i savršivahu službu Božiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A u drugu ulažaše jednom u godini sam poglavar sveštenički, ne bez krvi, koju prinosi za sebe i za narodna neznanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ovijem pokazivaše Duh sveti da se još nije otvorio put svetijeh, dokle prva skinija stoji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koja ostade prilika za sadašnje vrijeme, u koje se prinose dari i žrtve, i ne mogu da se svrše po savjesti onoga koji služi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Osim u jelima i pićima, i različnom umivanju i pravdanju tijela, koje je postavljeno do vremena popravljenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički dobara koja će doći, kroz bolju i savršeniju skiniju, koja nije rukom građena, to jest, nije ovoga stvorenja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe vječni otkup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer ako krv junčija i jarčija, i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na tjelesnu čistotu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Akamoli neće krv Hrista, koji Duhom svetijem sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savjest našu od mrtvijeh djela, da služimo Bogu živome i istinome?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I zato je novome zavjetu posrednik, da kroz smrt, koja bi za otkup od prestupaka u prvome zavjetu, obećanje vječnoga našljedstva prime zvani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer gdje je zavjet valja da bude i smrt onoga koji čini zavjet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je zavjet po smrti potvrđen: budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga je načinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ni prvi nije utvrđen bez krvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer kad Mojsije izgovori sve zapovijesti po zakonu svemu narodu, onda uze krvi jarčije i teleće, s vodom i vunom crvenom i isopom, te pokropi i knjigu i sav narod
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Govoreći: ovo je krv zavjeta koji Bog načini s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A tako i skiniju i sve sudove službene pokropi krvlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, i bez proljeva krvi ne biva oproštenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tako je trebalo da se obličja nebeskijeh ovima čiste, a sama nebeska boljijem žrtvama od ovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, koja je prilika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božijim za nas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Niti da mnogo puta prinosi sebe, kao što poglavar sveštenički ulazi u svetinju svake godine s krvlju tuđom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Inače bi on morao mnogo puta stradati od postanja svijeta; a sad jednom na svršetku vijeka javi se da svojom žrtvom satre grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a potom sud:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogijeh grijehe; a drugom će se javiti bez grijeha na spasenije onima koji ga čekaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga