1 Jer ovaj Melhisedek bješe car Salimski, sveštenik Boga najvišega, koji srete Avraama kad se vraćaše s boja careva, i blagoslovi ga;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Kojemu i Avraam dade desetak od svega. Prvo dakle znači car pravde, potom i car Salimski, to jest car mira;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a ispoređen sa sinom Božijim, i ostaje sveštenik dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali pogledajte koliki je ovaj kome je i Avraam patrijarh dao desetak od plijena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Istina, i oni od sinova Levijevijeh koji primiše sveštenstvo, imaju zapovijest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to jest braće svoje, ako su i izišli iz bedara Avraamovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali onaj koji se ne broji od njihova roda, uze desetak od Avraama, i blagoslovi onoga koji ima obećanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali bez svakoga izgovora manje blagoslovi veće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I tako ovdje uzimaju desetak ljudi koji umiru, a onamo onaj za kojega se posvjedoči da živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I, da ovako rečem, Levije koji uze desetak, dao je desetak kroz Avraama:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer bijaše još u bedrima očinima kad ga srete Melhisedek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako je dakle savršenstvo postalo kroz Levitsko sveštenstvo (jer je narod pod njim zakon primio), kaka je još potreba bila govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Melhisedekovu a ne po redu Aronovu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer kad se promijeni sveštenstvo, mora se i zakon promijeniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer za koga se ovo govori on je od drugoga koljena, od kojega niko ne pristupi k oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer je poznato da Gospod naš od koljena Judina iziđe, za koje koljeno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I još je više poznato da će po redu Melhisedekovu drugi sveštenik postati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Koji nije postao po zakonu tjelesne zapovijesti nego po sili života vječnoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer svjedoči: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tako se ukida pređašnja zapovijest, što bi slaba i zaludna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolji nad, kroz koji se približujemo k Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I još ne bez zakletve;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a ovaj sa zakletvom kroz onoga koji mu govori: zakle se Gospod i neće se raskajati: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Toliko boljega zavjeta posta Isus jamac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer takov nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grješnika, i koji je bio više nebesa;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kojemu nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najprije za svoje grijehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer on ovo učini jednom, kad sebe prinese.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a riječ zakletve koja je rečena po zakonu, postavi sina vavijek savršena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga