6 Opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo raspinju i ruže sina Božijega.
Kopirano
Komentari
Ispovedamo, dakle, jedno krštenje za oproštenje grehova i za život večni: jer krštenje objavljuje smrt Gospodnju. Kroz krštenje, dakle, bivamo pogrebeni zajedno sa Gospodom (Rim. 6:4), kao što veli božanski Apostol. Naime, kao što se smrt Gospodnja jedanput odigrala, tako se jedanput treba ...
Više
i krstiti; a krstiti se treba, prema reči Gospodnjoj, u "ime Oca i Sina i Svetoga Duha" (Mt. 28:19), koja nas poučava da ispovedamo veru u Oca i Sina i Svetoga Duha. Stoga, dakle, oni koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i koji su naučeni da je jedna priroda božanstva u tri ipostasi, te se nanovo krštavaju, oni iznova razapinju Hrista, kao što kaže božanski Apostol: "Jer nije moguće one koji su jednom prosvetljeni (Jn. 20:17)...ponovo vraćati na pokajanje, pošto oni sa svoje strane opet raspinju i ruže Sina Božijega". A one koji nisu kršteni u ime Svete Trojice, njih valja nanovo krstiti
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga