1 Jer znamo da kad se zemaljska naša kuća tijela raskopa, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer za tijem uzdišemo, želeći obući se u svoj nebeski stan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I da se obučeni, ne goli nađemo!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer budući u ovome tijelu, uzdišemo otežali; jer nećemo da se svučemo, nego da se preobučemo, da život proždere smrtno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A onaj koji nas za ovo isto stvori, Bog je, koji nam i dade zalog Duha.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Dobre smo dakle volje jednako, jer znamo da putujemo u tijelu, daleko od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer po vjeri živimo a ne po gledanju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ali se ne bojimo, i mnogo volimo otići od tijela, i ići ka Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Zato se i staramo, ili ulazili ili odlazili, da budemo njemu ugodni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primimo svaki što je koji u tijelu činio, ili dobro ili zlo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Znajući dakle strah Gospodnji ljude svjetujemo; a Bogu smo poznati, a nadamo se da smo i u vašijem savjestima poznati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer se ne hvalimo opet pred vama, nego vama dajemo uzrok da se hvalite nama, da imate što odgovoriti onima koji se hvale onijem što je spolja a ne što je u srcu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer ako se odviše hvalimo, Bogu se hvalimo; ako li smo smjerni, vama smo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer ljubav Božija nagoni nas, kad mislimo ovo: ako jedan za sve umrije, to dakle svi umriješe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Hristos za sve umrije, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji za njih umrije i vaskrse.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Zato i mi otsad nikoga ne poznajemo po tijelu; i ako Hrista poznasmo po tijelu, ali ga sad više ne poznajemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, i dade nam službu pomirenja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer Bog bješe u Hristu, i svijet pomiri sa sobom ne primivši im grijeha njihovijeh, i metnuvši u nas riječ pomirenja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Tako smo mi poslani mjesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas; molimo vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer onoga koji ne znadijaše grijeha nas radi učini grijehom, da mi budemo pravda Božija u njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga