1 Imajući dakle ovaka obećanja, o ljubazni! da očistimo sebe od svake poganštine tijela i duha, i da tvorimo svetinju u strahu Božijemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Primite nas, nikome ne učinismo nažao, nikoga ne pokvarismo, nikoga ne zanesosmo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ne govorim na osuđenje, jer prije rekoh da ste u srcima našijem, da bih s vama i umro i življeo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Vrlo slobodno govorim k vama, mnogo se hvalim vama, napunio sam se utjehe, izobilan sam radošću pored sviju briga našijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer kad dođosmo u Maćedoniju, nikaka mira nemaše tijelo naše, nego u svemu bijaše u nevolji: spolja borbe, iznutra strah.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ali Bog, koji tješi ponižene, utješi nas dolaskom Titovijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A ne samo dolaskom njegovijem, nego i utjehom kojom se on utješi za vas kazujući vašu želju, vaše plakanje, vaše staranje za mene, tako da se još većma obradovah.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer ako sam vas i ražalio poslanicom, ne kajem se, ako se i bijah raskajao: jer vidim da ona poslanica, ako i za malo, ražali vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ali se sad radujem, ne što biste žalosni, nego što se ožalostiste na pokajanje: jer se ožalostiste po Bogu, da od nas ni u čemu ne štetujete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenije pokajanje, za koje se nigda ne kaje; a žalost ovoga svijeta smrt donosi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer, gle, ovo samo što se po Bogu ožalostiste, koliko učini staranje među vama? kakovo pravdanje, kaku nepovoljnost, kakav strah, kaku želju, kaku revnost, kaku osvetu? U svemu pokazaste se da ste čisti u djelu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer ako vam i pisah, ne onoga radi koji je skrivio, niti onoga radi kome je krivo učinjeno, nego da se pokaže među vama staranje naše za vas pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Zato se utješismo utjehom vašom; a još se većma obradovasmo radosti Titovoj, jer vi svi umiriste duh njegov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer što sam mu se za vas pohvalio, nijesam se posramio; nego kako je sve istina što govorismo vama, tako i pohvala naša k Titu istinita bi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I srce je njegovo puno ljubavi k vama kad se opominje poslušanja sviju vas, kako ste ga sa strahom i drktanjem primili.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Radujem se dakle što se u svemu smijem osloniti na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga