1 I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 U kojima i mi svi življesmo negda po željama tijela svojega, čineći volju tijela i pomisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I nas koji bijasmo mrtvi od grijehova oživlje s Hristom (blagodaću ste spaseni),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Da pokaže u vijekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ne od djela, da se niko ne pohvali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja Bog naprijed pripravi da u njima hodimo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Zato se opominjite da vi koji ste negda po tijelu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onijeh koji su se zvali po tijelu obrezanje, koje se rukom radilo,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Da bijaste u ono vrijeme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjeva, i bez dijela u zavjetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svijetu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
14 Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I došavši propovjedi u jevanđelju mir vama daljnima i onima koji su blizu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer on dovede k ocu oboje u jednom duhu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga