1 Djeco! slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.

2 Poštuj oca svojega i mater; ovo je prva zapovijest s obećanjem:

3 Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.

4 I vi ocevi! ne razdražujte djece svoje, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjemu.

5 Sluge! slušajte gospodare svoje po tijelu, sa strahom i drktanjem, u prostoti srca svojega, kao i Hrista;

6 Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.

7 Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,

8 Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.

9 I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući prijetnje, znajući da je i vama samijem i njima gospodar na nebesima, i on ne gleda ko je ko.

10 A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.

11 Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga:

12 Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.

13 Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.

14 Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,

15 I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira;

16 A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga;

17 I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija.

18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete,

19 I za mene, da mi se da riječ kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja,

20 Za koje sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.

21 A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i vjerni sluga u Gospodu,

22 Kojega poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da utješi srca vaša.

23 Mir braći i ljubav s vjerom od Boga oca i Gospoda Isusa Hrista.

24 Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našega Isusa Hrista jednako. Amin.

Analiza
Pretraga