1 A poslije ovijeh stvari za carovanja Artakserksa cara Persijskoga Jezdra, sin Seraje sina Azarije, sina Helkije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sina Saluma, sina Sadoka, sina Ahitova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sina Amarije, sina Azarije, sina Merajota,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Sina Zeraje, sina Ozije, sina Vukija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sina Avisuje, sina Finesa, sina Eleazara, sina Arona poglavara svešteničkoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Taj Jezdra vrati se iz Vavilonske, a bijaše književnik vješt zakonu Mojsijevu, koji dade Gospod Bog Izrailjev, i car mu dade sve što zaiska, jer ruka Gospoda Boga njegova bijaše nad njim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vratiše se u Jerusalim neki sinovi Izrailjevi i sveštenici i Leviti i pjevači i vratari i Netineji sedme godine cara Artakserksa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A dođe u Jerusalim petoga mjeseca sedme godine toga cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer prvoga dana prvoga mjeseca pođe iz Vavilonske, a prvoga dana petoga mjeseca dođe u Jerusalim, jer dobra ruka Boga njegova bješe nad njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer Jezdra bješe upravio srce svoje da istražuje zakon Gospodnji i da ga izvršuje i da uči Izrailja uredbama i zakonima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ovo je prijepis od knjige koju dade car Artakserkso Jezdri svešteniku književniku vještomu stvarima što je zapovjedio Gospod i uredbama njegovijem u Izrailju:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Artakserkso car nad carevima Jezdri svešteniku, književniku vještomu u zakonu Boga nebeskoga, svako dobro; tada i tada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja zapovijedam: ko god u mom carstvu od naroda Izrailjeva i od sveštenika njegovijeh i Levita hoće od svoje volje da ide s tobom u Jerusalim, nek ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer se šalješ od cara i od sedam savjetnika njegovijeh da nadgledaš Judeju i Jerusalim po zakonu Boga svojega koji ti je u ruku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I da odneseš srebro i zlato što car i savjetnici njegovi dragovoljno prinose Bogu Izrailjevu, kojemu je stan u Jerusalimu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sve srebro i zlato što nakupiš u svoj zemlji Vavilonskoj s dragovoljnijem prilozima koje narod i sveštenici dragovoljno prilože na dom Boga svojega u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pa odmah za te novce kupi junaca i ovnova i jaganjaca s darovima njihovijem i naljevima njihovijem, i prinesi ih na oltaru doma Boga vašega u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I što se tebi i braći tvojoj svidi učiniti s ostalijem srebrom i zlatom, učinite po volji Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sudove koji su ti dati za službu u domu Boga tvojega, ostavi pred Bogom u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I što bi još trebalo domu Boga tvojega, te bi valjalo dati, podaj iz carske riznice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I još zapovijedam ja car Artakserkso svijem rizničarima s one strane rijeke, da što god zaište od vas Jezdra sveštenik, književnik vješti zakonu Boga nebeskoga, odmah da se učini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Do sto talanata srebra i do sto kora pšenice i do sto vata vina i do sto vata ulja, a soli bez mjere,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Što god zapovjedi Bog nebeski, odmah da se učini za dom Boga nebeskoga, da ne dođe gnjev na carstvo, na cara i na sinove njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I još vam javljamo da se ni od jednoga između sveštenika i Levita i pjevača i vratara i Netineja i drugih sluga toga doma Božijega ne smije uzimati danak ni poreza ni carina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A ti, Jezdra, po mudrosti Boga svojega koja ti je data postavi upravitelje i sudije da sude svemu narodu što je s one strane rijeke između svijeh koji znadu zakon Boga tvojega, i ko ne zna, učite ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ko ne bi izvršivao zakona Boga tvojega i zakona careva, odmah da mu se sudi, bilo da se pogubi ili da se progna ili da se oglobi ili da se baci u tamnicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Blagosloven da je Gospod Bog otaca naših, koji dade to caru u srce da ukrasi dom Gospodnji u Jerusalimu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I dade mi, te nađoh milost pred carem i savjetnicima njegovijem i pred svijem silnijem knezovima carevijem. I ja se oslobodih, jer ruka Gospoda Boga mojega bješe nada mnom, i skupih glavare iz Izrailja da idu sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga