1 A ovo su ljudi one zemlje što pođoše iz ropstva od onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski u Vavilon, i vratiše se u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad:
Kopirano
+
2 Koji dođoše sa Zorovaveljem, s Isusom, Nemijom, Serajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajem, Reumom i Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva:
Kopirano
+
3 Sinova Farosovijeh dvije tisuće, sto i sedamdeset i dva;
Kopirano
+
4 Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
Kopirano
+
5 Sinova Arahovijeh sedam stotina i sedamdeset i pet;
Kopirano
+
6 Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovijeh, dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
Kopirano
+
7 Sinova Elamovijeh tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Kopirano
+
8 Sinova Zatujevih devet stotina i četrdeset i pet;
Kopirano
+
9 Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
Kopirano
+
10 Sinova Vanijevih šest stotina i četrdeset i dva;
Kopirano
+
11 Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i tri;
Kopirano
+
12 Sinova Azgadovijeh tisuća i dvjesta i dvadeset i dva;
Kopirano
+
13 Sinova Adonikamovih šest stotina i šezdeset i šest;
Kopirano
+
14 Sinova Vigvajevih dvije tisuće i pedeset i šest;
Kopirano
+
15 Sinova Adinovijeh četiri stotine i pedeset i četiri;
Kopirano
+
16 Sinova Atirovijeh od Jezekije devedeset i osam;
Kopirano
+
17 Sinova Visajevih trista i dvadeset i tri;
Kopirano
+
18 Sinova Jorinijeh sto i dvanaest;
Kopirano
+
19 Sinova Asumovijeh dvjesta i dvadeset i tri;
Kopirano
+
20 Sinova Givarovijeh devedeset i pet;
Kopirano
+
21 Sinova Vitlejemskih sto i dvadeset i tri;
Kopirano
+
22 Ljudi iz Netofata pedeset i šest;
Kopirano
+
23 Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;
Kopirano
+
24 Sinova Azmavetskih četrdeset i dva;
Kopirano
+
25 Sinova Kirijat-arimskih, Hefirskih i Virotskih sedam stotina i četrdeset i tri;
Kopirano
+
26 Sinova Ramskih i Gavajskih šest stotina i dvadeset i jedan;
Kopirano
+
27 Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
Kopirano
+
28 Ljudi iz Vetilja i Gaja dvjesta i dvadeset i tri;
Kopirano
+
29 Sinova Nevonskih pedeset i dva;
Kopirano
+
30 Sinova Magvisovih sto i pedeset i šest;
Kopirano
+
31 Sinova Elama drugoga tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Kopirano
+
32 Sinova Harimovijeh trista i dvadeset;
Kopirano
+
33 Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i pet;
Kopirano
+
34 Sinova Jerihonskih trista i četrdeset i pet;
Kopirano
+
35 Sinova Senajskih tri tisuće i šest stotina i trideset.
Kopirano
+
36 Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri;
Kopirano
+
37 Sinova Imirovijeh tisuća i pedeset i dva;
Kopirano
+
38 Sinova Pashorovijeh tisuća i dvjesta i četrdeset i sedam;
Kopirano
+
39 Sinova Harimovijeh tisuća i sedamnaest;
Kopirano
+
40 Levita: sinova Isusovih i Kadmilovih između sinova Odujinih sedamdeset i četiri;
Kopirano
+
41 Pjevača: sinova Asafovijeh sto i dvadeset i osam;
Kopirano
+
42 Sinova vratarskih: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinih, sinova Sovajevih, svega sto i trideset i devet;
Kopirano
+
43 Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavaotovijeh,
Kopirano
+
44 Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadonovih,
Kopirano
+
45 Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Akuvovih,
Kopirano
+
46 Sinova Agavovijeh, sinova Samlajevih, sinova Ananovijeh,
Kopirano
+
47 Sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh, sinova Reajinih,
Kopirano
+
48 Sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh, sinova Gazamovijeh,
Kopirano
+
49 Sinova Uzinijeh, sinova Fasejinih, sinova Visajevih,
Kopirano
+
50 Sinova Aseninih, sinova Meunimovijeh, sinova Nefusimovijeh,
Kopirano
+
51 Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,
Kopirano
+
52 Sinova Vaslutovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,
Kopirano
+
53 Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,
Kopirano
+
54 Sinova Nesijinih, sinova Atifinijeh,
Kopirano
+
55 Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovijeh, sinova Ferudinijeh,
Kopirano
+
56 Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,
Kopirano
+
57 Sinova Sefatijinijeh, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amijevijeh,
Kopirano
+
58 Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh trista i devedeset i dva.
Kopirano
+
59 I ovi pođoše iz Tel-Melaha i Tel-Arise, Heruv, Adan i Imir, ali ne mogoše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja,
Kopirano
+
60 I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i pedeset i dva;
Kopirano
+
61 I od sinova svešteničkih: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovijem imenom.
Kopirano
+
62 Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od sveštenstva.
Kopirano
+
63 I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.
Kopirano
+
64 Svega zbora skupa bješe četrdeset i dvije tisuće i tri stotine i šezdeset,
Kopirano
+
65 Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bijaše sedam tisuća i tri stotine i trideset i sedam, a među njima bijaše dvjesta pjevača i pjevačica.
Kopirano
+
66 Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dvjesta i četrdeset i pet masaka,
Kopirano
+
67 Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuća i sedam stotina i dvadeset magaraca.
Kopirano
+
68 I neki između domova otačkih došavši k domu Gospodnjemu u Jerusalimu priložiše dragovoljno da se gradi dom Božji na svom mjestu.
Kopirano
+
69 Po mogućstvu svojemu dadoše u riznicu za posao: zlata šezdeset i jednu tisuću drama, srebra pet tisuća mina, i haljina svešteničkih stotinu.
Kopirano
+
70 I tako se naseliše sveštenici i Leviti i neki iz naroda i pjevači i vratari i Netineji u gradovima svojim, i sav Izrailj u svojim gradovima.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga