1 A ovo su ljudi one zemlje što pođoše iz ropstva od onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski u Vavilon, i vratiše se u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koji dođoše sa Zorovaveljem, s Isusom, Nemijom, Serajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajem, Reumom i Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sinova Farosovijeh dvije tisuće, sto i sedamdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sinova Arahovijeh sedam stotina i sedamdeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovijeh, dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sinova Elamovijeh tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sinova Zatujevih devet stotina i četrdeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sinova Vanijevih šest stotina i četrdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sinova Azgadovijeh tisuća i dvjesta i dvadeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sinova Adonikamovih šest stotina i šezdeset i šest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sinova Vigvajevih dvije tisuće i pedeset i šest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sinova Adinovijeh četiri stotine i pedeset i četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sinova Atirovijeh od Jezekije devedeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sinova Visajevih trista i dvadeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sinova Jorinijeh sto i dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sinova Asumovijeh dvjesta i dvadeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sinova Givarovijeh devedeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Sinova Vitlejemskih sto i dvadeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ljudi iz Netofata pedeset i šest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sinova Azmavetskih četrdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sinova Kirijat-arimskih, Hefirskih i Virotskih sedam stotina i četrdeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sinova Ramskih i Gavajskih šest stotina i dvadeset i jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ljudi iz Vetilja i Gaja dvjesta i dvadeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Sinova Nevonskih pedeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sinova Magvisovih sto i pedeset i šest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Sinova Elama drugoga tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Sinova Harimovijeh trista i dvadeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sinova Jerihonskih trista i četrdeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Sinova Senajskih tri tisuće i šest stotina i trideset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sinova Imirovijeh tisuća i pedeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Sinova Pashorovijeh tisuća i dvjesta i četrdeset i sedam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Sinova Harimovijeh tisuća i sedamnaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Levita: sinova Isusovih i Kadmilovih između sinova Odujinih sedamdeset i četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Pjevača: sinova Asafovijeh sto i dvadeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Sinova vratarskih: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinih, sinova Sovajevih, svega sto i trideset i devet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavaotovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadonovih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Akuvovih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Sinova Agavovijeh, sinova Samlajevih, sinova Ananovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh, sinova Reajinih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh, sinova Gazamovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Sinova Uzinijeh, sinova Fasejinih, sinova Visajevih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Sinova Aseninih, sinova Meunimovijeh, sinova Nefusimovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Sinova Vaslutovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Sinova Nesijinih, sinova Atifinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovijeh, sinova Ferudinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Sinova Sefatijinijeh, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amijevijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh trista i devedeset i dva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I ovi pođoše iz Tel-Melaha i Tel-Arise, Heruv, Adan i Imir, ali ne mogoše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i pedeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I od sinova svešteničkih: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovijem imenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od sveštenstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Svega zbora skupa bješe četrdeset i dvije tisuće i tri stotine i šezdeset,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bijaše sedam tisuća i tri stotine i trideset i sedam, a među njima bijaše dvjesta pjevača i pjevačica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dvjesta i četrdeset i pet masaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuća i sedam stotina i dvadeset magaraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 I neki između domova otačkih došavši k domu Gospodnjemu u Jerusalimu priložiše dragovoljno da se gradi dom Božji na svom mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Po mogućstvu svojemu dadoše u riznicu za posao: zlata šezdeset i jednu tisuću drama, srebra pet tisuća mina, i haljina svešteničkih stotinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 I tako se naseliše sveštenici i Leviti i neki iz naroda i pjevači i vratari i Netineji u gradovima svojim, i sav Izrailj u svojim gradovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga