Da li postoji Bog? 6 Argumenata za postojanje Boga

Pitanje da li postoji Bog je jedno od najvažnijih životnih pitanja koje možemo postaviti. Odgovor nam mijenja život u potpunosti. Ovaj članak je sažetak najboljih argumenata za postojanje Boga.

Transcedentalni argument

Svijet u kojem postojimo sadrži apstraktne kategorije koje nisu empirijski dokazive. Ove kategorije funkcionišu u korelaciji i jednu ne možemo izopštiti od ostalih. Kao takve, pretpostavljaju postojanje nečega apstraktnog što ih transcedentira i u čemu nalazimo osnov njihovog postojanja.

Taj apstraktni entitet mora imati intelekt i ličnost, što jedino može biti Bog. Više o ovom argumentu pogledajte u članku Transcedentalni argument za postojanje Boga.

Kosmološki argument

Argument je nastao među ranim hrišćanskim misliocima, a kao začetnik se može uzeti Jovan Filopon (490 – 570). Usavršenje argument dobija u Islamu, nakon što su Muslimani došli u Egipat, a prihvaćen je i među Jevrejima. Mnogi mislioci su od tada, pa sve do danas, bili i ostali impresionirani ovim argumentom, iako je, razumljivo, i danas na meti kritika.

Glavno pitanje na koje argument daje odgovor jeste zašto uopšte išta postoji ili zašto postoji nešto, prije nego ništa.

Argument postoji u više varijanti, a osnovna se sastoji u sledećim premisama:

1. Sve što počne da postoji ima uzrok svog postojanja.

2. Univerzum je počeo da postoji.

3. Univerzum ima uzrok svog postojanja.

Iz ove dvije jednostavne premise, zaključak je da univerzum ima uzrok svog postojanja. U tom slučaju, to mora biti transcedentalni uzrok, izvan fizičkih zakona, odnosno monoteistički Bog.

Više o ovom argumentu možete vidjeti na zasebnoj strani: Kosmološki argument.

Teleološki argument

Promatrajući svijet oko sebe, možemo nedvosmisleno zaključiti da je svijet precizno podešen za život. Drugim riječima, uslovi za nastanak života izgledaju kao da ih je neko namjerno takvim napravio. Da nije u pitanju slučajnost, već da je to sve inteligentni dizajn Tvorca, zastupa teleološki argument.

Argument se može postaviti otprilike ovako:

1. Precizno podešeni uslovi za život postoje kao fizička neophodnost univerzuma, pukom slučajnošću ili dizajnom Tvorca, odnosno Boga.

2. Možemo dokazati da nije iz fizičke neophodnosti ili pukom slučajnošču.

3. Stoga, univerzum je stvorio Bog.

Više o ovom argumentu možete pročitati na zasebnoj strani: Teleološki argument.

Moralni argument

Da li možemo biti dobri bez Boga? Kako uopšte razlikujemo dobro i zlo? Ovaj argument zastupa gledište da je za oboje neophodan Bog. Prije nego što neko olako odbaci, ovaj inače veoma dobar argument, treba napraviti razliku da argument ne zastupa da je neophodna vjera u Boga, već Bog. Drugim riječima, na pitanje da li postoji Bog, upravo nam odgovor daje to što postoji objektivni moral.

Premise ovog argumenta glase ovako:

1. Ako ne postoji Bog, ne postoje ni objektivne moralne vrijednosti.

2. Objektivne moralne vrijednosti postoje.

3. Stoga, postoji Bog.

Više o moralnom argumentu možete pročitati na zasebnoj strani: Moralni argument.

Ontološki argument

Ovo je argument koji se temelji na razumu. Začetnik argumenta je Anselmo Kenterberijski, srednjovjekovni filozof i teolog.

On je na pitanje da li postoji Bog odgovorio činjenicom da je Bog najveće moguće zamislivo biće, te da nije moguće zamisliti veće. Pošto je moguće je da takvo biće postoji, a pošto je veće postojati, nego ne postojati, Bog postoji.

Naravno, tako zvuči uprošćeno. Argument je doživio veliki broj modifikacija i razrada do današnjeg dana. Više možete vidjeti ovdje: Ontološki argument.

Vaskrsenje Isusa Hrista

Na pitanje da li postoji Bog, odgovor može biti i Isus Hristos. Dok su drugi argumenti bliski svim monoteističkim religijama, ovaj se tiče samo Hrišćanstva.

Iako se nauka ne bavi natprirodnim fenomenima, ovaj argument pokušava kroz naučne, odnosno istorijske činjenice da dokaže vaskrsenje Isusa Hrista. To je moguće tako što argument dokazuje tačnost, odnosno pouzdanost ovih istorijskih činjenica, a na kraju je neophodno samo izvući najlogičniji zaključak.

Argument se sastoji iz sledećih premisa:

1. Isus je bio stvarna istorijska ličnost.

2. Razapet je na krstu.

3. Umro je i bio pogreben.

4. Ustao je iz groba i javio se ljudima.

Ako su sve ove premise tačne, jedini mogući zaključak je da je Isus zaista vaskrsao iz groba. Skeptici su ponudili više alternativnih rešenja, koja se međutim nisu dovoljno dobro suprotstavila argumentu.

Više o vaskrsenju Isusa Hrista možete vidjeti na strani: Vaskrsenje Isusa Hrista.

Argument natprirodnog

Ovaj argument dokazuje da se natprirodni fenomeni zaista događaju i da ovaj svijet nije samo materijalan. Iako direktno ne daje odgovor na pitanje da li postoji Bog, bitno pomjera debatu u tom pravcu i otvara mnoga pitanja.

Više o ovom argumentu pogledajte na strani: Argument natprirodnog.

Bilo bi nam drago da čujemo tvoje mišljenje o ovom tekstu. Slobodno ostavi komentar ispod, ili nam pošalji svoje mišljenje na [email protected].

Komentari

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *