Ima Boga

„Ima Boga” je brošura koja kratkim, ali poučnim tekstovima predstavlja put do vere kao i argumente za postojanje Boga.

Ima Boga 01

01 – PDF