Cena abortusa

Sve što bi trebalo da znate o abortusu: Koja je cena abortusa, kako izgleda razvoj bebe, kakva je procedura abortusa i kakve su posledice. Plus neverovatne i retke fotografije.

Koja je cena abortusa?

Koju god sumu novca da zamislite, cena je veća od toga. Nositi jedan ljudski život na duši, imati grižu savest čitavog života i kajati se za nešto što više nije moguće ispraviti. To je stvarna cena abortusa i abortus ne košta ništa manje od toga.

Ako ste upravo pomislili da je ovo nekakav propagandni tekst, varate se. Ovo je tekst podrške svim ženama i tekst koji govori o osnovnim ljudskim pravima.

Šta su uopšte ljudska prava?

Ljudska prava

Pojam ljudskih prava odnosi se na koncept koji se bazira na ideji da ljudska bića imaju univerzalna prirodna prava, ili status, nezavisno od pravne jurisdikcije ili drugih određujućih faktora kao što su etnicitet, državljanstvo i pol (izvor).

Sva ljudska bića su jednaka, bez obzira na sve. Ako je tako, zašto bi izuzetak predstavljao ljudski život u stomaku?

„Moje telo, moj izbor”

Neretko je moguće čuti kako je abortus nešto o čemu odlučuje samo žena i kako ona ima pravo raditi sa sopstvenim telom šta želi. Ova floskula zapravo nipodaštava žene. Takav stav šalje pogrešnu poruku muškarcima; Ako se radi o telu žene, i ako je samo njen izbor, onda je i samo njen problem. Čak i onda kada žena ima nameru da se porodi i bude majka.

Svakako, ne radi se o telu žene, već o zasebnom ljudskom biću. Iako se nalazi u telu majke, ovo je sasvim novi organizam koji ima jedinstven genetički materijal. Ako je i sopstveno telo ženin izbor, to ne znači da žena ima pravo da ugrozi drugi ljudski život.

Ljudski život

Ljudski život nastaje kombinovanjem muških i ženskih hromozoma, u procesu sjedinjenja reproduktivnih ćelija koji se naziva oplodnja.

Razvoj čoveka počine oplodnjom, odnosno onda kada spermatozoid oplodi jajnu ćeliju.
(„Before we are born”, više autora, 2016, str. 1)

Razvoj [čoveka] počinje oplodnjom, procesom spajanja muškog gameta, sperme, i ženskog gameta, oocita.
(„Langman's Medical Embryology”, T.W. Sadler, 2018, str. 14)

Kada spermatozoid prođe kroz zonu pelucidu koja okružuje oocit, nastaje nova jedinka (npr. čovek).
(„Larsens Human Embryology”, više autora, 5. izdanje, str. 33)

Najnovija istraživanja

U martu 2021. godine, naučnici iz Australije objavili su zanimljivo otkriće. Naime, oni su modifikovali ćelije kože, koje su nakon određenog vremena počele da žive u simbiozi i formiraju organizam.

Ipak, ovo ne remeti činjenicu da život počinje oplodnjom, i to zbog više stvari. Kako i sami naučnici priznaju, ovaj fabrikovani organizam može da se razvije samo do određene faze i ne bi nikada mogao da postane odrastao čovek. Takođe, korišćeni su laboratorijski blastocisti. Na kraju krajeva, ćelije korišćene u eksperimentu takođe su nekada nastale oplodnjom.

Zabluda o nastanku života

Otkuda onda zabluda da ljudski život nastaje kasnije u trudnoći? Najčešće je razlog nejasni zakon:

Prekid trudnoće može se izvršiti do navršene desete nedelje trudnoće.
(Zakon o postupku prekida trudnoće, član 6)

Iz određenih razloga koji nemaju nikakvo naučno, filozofsko ili etičko uporište, sve do desete nedelje legalno je ubiti bebu u stomaku. U izuzetnim situacijama zakon dozvoljava da se abortus izvrši i nakon desete nedelje trudnoće.

Postoje dve opcije: ili ono što se nalazi u stomaku postaje ljudski život nakon desete nedelje, odjednom, ili zakon krši osnovna ljudska prava i dozvoljava ubijanje.

Ovo drugo bi bilo neumesno uopšte raspravljati. Stoga ćemo se zadržati samo na prvoj opciji. Iako smo već konstatovali da život počinje samom oplodnjom, i da je to naučna činjenica, zamislićemo nekolike moguće alternative.

Moždani talasi i otkucaji srca

Logično je pomisliti da su za život odgovorni moždani talasi ili otkucaji srca. Međutim, ovo su samo faze razvoja ljudskog bića. I jedno i drugo javljaju se dosta rano u našem razvoju, pre desete nedelje trudnoće. Takođe, nikada za nekoga ko koristi elektrostimulator (pejsmejker) za rad srca, ne bismo rekli da nije čovek.

Receptori za bol

Da li bismo mogli reći je etički raditi abortus dokle god ne postoje razvijeni receptori bola? Svakako ne, jer to nije ono što nekoga čini ljudskim bićem. Neki ljudi se rode bez osećaja za bol.

Svest

Još jedna moguća alternativa je svest. Međutim, ovo je stanje koje je promenljivo i nakon što se rodimo. Svakako da za nekog ko se nalazi u stanju kome ne bismo rekli da nije čovek.

Alternativa ne postoji

Nemoguće je bilo gde povući liniju i reći da, eto, baš tu ili baš tada nastaje život. Nijedan deo organizma sam za sebe ne čini čoveka. Ne postoji magični trenutak u toku trudnoće koji neku neživu materiju pretvori u živo biće.

Život zasigurno počinje oplodnjom. Nadalje pogledajmo kako izgleda razvoj bebe.

Razvoj bebe

Trudnoća je složen i čudesan proces. Sada ćemo samo površno proći kroz prvih deset nedelja trudnoće i pokazati neke fascinantne fotografije.

Trudnoća traje 40, odnosno 38 nedelja, zavisno od toga da li se za početak uzima poslednja menstruacija ili trenutak oplodnje. Obično je praksa ovo prvo.

1. nedelja trudnoće

U ovoj nedelji žena ima menstruaciju. Iako nije došlo do formiranja bebe, ovo se uzima kao početak trudnoće.

2. nedelja trudnoće

Jedna jajna ćelija odlazi u jajovod, gde krajem ove nedelje dolazi u kontakt sa spermatozoidom i tada tek dolazi do oplodnje.

3. nedelja trudnoće

Oplođena jajna ćelija, odnosno zigot, započinje  proces pravljenja novog čoveka. On će na putu dugom oko tri dana naći svoj put do materice, gde će se udobno smestiti. Sve vreme će se deliti i stvarati nove ćelije. Od sada zigot nazivamo blastocistom. Spajanje sa matericom omogućava dovod kiseonika i nutrijenata.

4. nedelja trudnoće

Ako krajem prethodne nedelje zigot nije došao do materice, to će se desiti početkom ove nedelje. Sada bebu medicinski nazivamo embrionom. Telo bebe je veoma malo, a ćelije nastavljaju da se množe velikom brzinom. Formiraju se ektoderm, mezoderm i endoderm od čega će nastati organi i tkiva.

Zahvaljujući savremenoj tehnologiji možemo videti kako izgledaju prvi dani razvoja, nakon oplodnje.

5. nedelja trudnoće

Sada je beba, iako mala, već dovoljno porasla da se može videti na ultrazvuku.

Mozak i kičmena moždina se formiraju.  Srce počinje da kuca i nastaviće još uvek da se formira, ali ono već  sada pumpa krv. Primitivna placenta i pupčana vrpca su već u funkciji.

6. nedelja trudnoće

Na ultrazvuku sada možete videti otkucaje srca, koji su duplo brži nego kod odrasle osobe.
Formiraju se mesta gde će uskoro biti oči i uši. Izdvajanje ruku i nogu je vidljivije.
Digestivni, reproduktivni i urinarni sistemi su u ranoj fazi razvoja.

7. nedelja trudnoće

Beba je sada veličine oko jednog centimetra.

Svakog minuta mozak dobija stotinu novih moždanih ćelija.

U ovoj nedelji se formiraju usta i jezik, kao i očni kapci. Sada su uočljivi i bubrezi, iako još uvek nisu u funkciji. Ruke i noge su još više izdvojene.

8. nedelja trudnoće

Mogu se već razaznati prsti na rukama i nogama.  Počinje da se formira i nos i gornja usna. Počinju da se formiraju disajni putevi i mišići. Svi glavni organi počinju da se razvijaju.

9. nedelja trudnoće

Embrion je sad veličine oko 3 cm i u potpunosti liči na bebu u ovoj nedelji. Srce ima formirane četiri komore, a mogu čak da se vide i budući zubi. Kosti i rebra dobijaju oblik. Neki unutrašnji organi se takođe formiraju u ovoj nedelji.

10. nedelja trudnoće

Razvoj bebe se užurbano nastavlja. Formiraju se dalje kosti i hrskavica, a mogu se nazreti članci i kolena. Ruke i noge su formirane, a mogu se videti nokti, pa čak i dlačice na koži. Vide se kičma i nervi. Svakog minuta se sada stvori novih 250.000 moždanih ćelija. Formira se i vrat i kosti lica. Svi organi su već na svom mestu u ovom trenutku.

Ovo biće, sa svime što je već formirano, još uvek je legalno ubiti.

Pogledajmo još veličanstvenih fotografija, nakon 10. nedelje trudnoće.

Sada kada znamo kako izgleda beba u stomaku, i kada znamo da se u prvih dva meseca trudnoće formiraju svi organi, pogledajmo kako izgleda abortus.

Kako izgleda abortus

Video snimak koji ćete sada pogledati pokazuje abortus u sva tri tromesečja trudnoće.

Izuzeci

Pozovimo se još jednom na „zakon o postupku prekida trudnoće”. U određenim situacijama, zakonski je dozvoljeno izvršiti abortus i nakon 10. nedelje trudnoće. Član 7 kaže:

kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog dela (silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad maloletnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, zavođenje i rodoskrnavljenje).

Očigledno, zakon se uopšte ne obazire na to da li se radi o ljudskom biću ili ne. Ali, ako bismo na tu apsurdnost za trenutak zažmurili, da li postoje dobri razlozi da se abortus dozvoli u pomenutim situacijama?

Silovanje i incest

Silovanje je bez dileme užasan čin koji ostavlja teške posledice po žrtve, i silovatelji zaslužuju najstrožu kaznu. Međutim, abortus neće pomoći da se te posledice ublaže. Zašto ubiti nedužno ljudsko biće zbog zlodela nekog drugog?

Još jednom, ako se pravimo da beba u stomaku nije ljudsko biće i ako je abortus samo običan medicinski zahvat, kakvu to poruku šalje? Upravo to silovatelje lišava dodatne odgovornosti i može samo da ih podstiče na krivično delo.

Smrt majke

Još jedna zabluda jeste da je abortus neophodan kod rizičnih trudnoća. Ono što je tačno, jeste da tokom rizične trudnoće beba može predstavljati dodatnu opasnost po život majke. Međutim, nikada nije neophodan abortus. Umesto toga, može se uraditi prevremeni porođaj.

Štaviše, ovo drugo je brže i sigurnije za majku, a detetu ostavlja šansu da preživi. Prevemreno rođena beba oko 20. nedelje ima velike šanse da preživi. Naravno, što se kasnije uradi prevremni porođaj, šanse da beba preživi su veće.

Deca sa terminalnim bolestima

Najteža situacija za svakoga ko čeka dete jeste da sazna da će ono biti rođeno sa nekim nedostatkom. Na primer, dete se može roditi sa Daunovim sindromom.

Ipak, kakav god nedostatak bio u pitanju, i dalje se radi o ljudskom biću, sa jednakim pravima koja imaju svi ostali. Umesto ubijanja, roditelji moraju da izaberu ljubav i saosećajnost.

Izuzeci su samo izgovor

Svi pomenuti izuzeci predstavljaju izuzetno mali udeo u ukupnom broju abortusa. Izuzeci svakako ne bi mogli da budu pravilo i obično se koriste samo kao izgovori u nedostatku boljih argumenata.

Usvajanje

Možda neko nije spreman da bude roditelj. Možda neko nema mogućnosti za to. Umesto ubijanja, roditelji mogu odabrati da dete daju na usvajanje.

Da li bi ipak trebalo da abortus bude legalan?

Ako bismo abortus zakonski zabranili, neko će reći, tada bi se žene odlučivale na abortus u ilegalnim klinikama, gde ne bi dobijale svu potrebnu medicinsku pomoć.

Naravno da će se broj ilegalnih abortusa povećati, jer legalan abortus u tom slučaju ne bi ni postojao.
Abortus je sam po sebi opasan i štetan po ženu, bilo da se radi u legalnim klinikama ili ne. Cena abortusa je život bebe u stomaku i ne postoji dobar razlog da abortus ostane legalan.

Broj abortusa u Srbiji

  • Tokom 2019. godine zvanično je urađen 13.901 abortus u Srbiji (Institut za javno zdravlje Srbije). Međutim, veliki broj abortusa se uradi ilegalno, u privatnim klinikama. Realni broj je daleko veći, a pominje se od 30.000 (M. Rašević) pa sve do 200.000.
  • Tokom reproduktivnog perioda žena prosečno ima 2,9 namernih pobačaja („Kriza rađanja u Srbiji”, M. Rašević, 2018).
  • 15% žena bar jednom ima namerni pobačaj.
  • Najveći broj abortusa (33.6%) zabeležen je kod žena koje već imaju dvoje dece, a onih bez dece udeo je 27.9%.

Hrišćanstvo i abortus

Ljudi nisu samo slučajni biološki proizvodi. Našu ličnost ne određuju samo genetičke mutacije. Mi svi imamo intrinzičnu vrednost i svi smo stvoreni po Božijem podobiju.

Štaviše, Bog je u svom sveznanju znao da ćemo doći na ovaj svet i pre nego smo bili začeti:

Prije nego te sazdah u utrobi, znah te;
(Jeremija 1:5)

Čak i ako nismo nastali u ljubavi svojih roditelja, nastali smo u Božijoj ljubavi koji nas vidi jednako kao i sve druge ljude i koji za nas jednako priprema svoje nebesko carstvo.

Apostoli su još u prvom veku, shvatajući ovo, bili protiv ubijanja nerođene dece:

Ne ubijaj dete kad se začne, niti ga pogubi kad se rodi.
(Didahi 2:2, 1. vijek)

Ubistvo je greh. Ipak, Bog nas toliko voli da je i svoga Sina dao za nas, da svaki koji ga veruje ima život večni (Jevanđelje po Jovanu 3:16). Bog je Bog ljubavi i oprašta nam grehe, makar to bio i greh abortusa.

 

Bilo bi nam drago da čujemo tvoje mišljenje o ovom tekstu. Slobodno ostavi komentar ispod, ili nam pošalji svoje mišljenje na [email protected].

Komentari

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *